Když jsme málem přestali mluvit česky. Bitva u Kolína mohla mít fatální následky

Památník v Křečhoře
Zobrazit fotogalerii (3)
 

V historii evropských dějin jen těžko najdeme nějakou bitvu, která tak zásadně ovlivnila vývoj českých zemí a rakousko-uherské monarchie. Habsburkové se postavili Prusům a v bitvě u Kolína se bojovalo o budoucnost Prahy a celé habsburské monarchie.

Konflikt s Pruskem začal už při nástupu Marie Terezie na trůn. Z habsburského území Prusko obsadilo Slezsko a Kladsko. Následný mír netrval dlouho, protože arcivévodkyně chtěla území Slezska zpět. Slezské války jsou pokládány za součást globálního konfliktu Sedmileté války.

Pruské koule z bombardování Prahy jsou dodnes viditelné na Novém Světě. Na upomínku války jsou zazděné v domech. 

Bitva u Štěrbohol

Roku 1756 válka začala, když Prusové v čele s králem Fridrichem II. překročili hranice Čech a velmi snadno se probojovali až k Praze. 6. května 1757 probíhá bitva u Štěrbohol. Prusové tento konflikt nazývali bitva u Prahy. Jeden z nejkrvavějších střetů 18. století skončil výrazným vítěztvím Pruska. Na obou stranách konfliktu padl jeden polní maršál a něco přes 12 tisíc vojáků, což dokazuje, jak tvrdá bitva to byla. Poražená rakouská armáda v čele s pricem Karlem Lotrinským ustoupila za pražské hradby a Prusové celou metropoli obléhali a začali bombardovat.

Poslední šance

Jedinou sílou, jak mohli Habsburkové zvrátit katastrofální vývoj války ve svůj prospěch, byl sbor polního maršála Leopolda Dauna. Ten se z východu Čech musel přesunout do vnitrozemí a král Fridrich II. se rozhodl jít svému soku naproti. Obě armády se střetly nedaleko Kolína a v několikahodinovém boji došlo k rakouskému vítěztví. Do té doby neporazitelný pruský král Fridrich II. ztrácel půdu pod nohama a své vojsko hnal do beznadějných bojů s větou: “Kanálie, to chcete žít věčně?” Sám král Fridrich II. nakonec ustoupil, aniž by předal velení svým generálům. Daun tedy skvěle využil početnější převahu, ale ustupující vojska nepronásledoval, protože se uspokojil s vývojem bitvy.

Zásadní boje se odehrály u vesnice Křečhoř, kde je dodnes monument, který na zásadní bitvu 18. století upozorňuje.

Holobrádci

Zásadní roli v bitvě odehráli dragouni z pluku prince de Ligne, kteří se rekrutovali z rakouského Nizozemí. Pro své mládí se jim přezdívalo holobrádci. Jejich úspěšné a nebojácné útoky nakonec povzbudily i ostatní rakouské jednotky, což byl v důsledku rozhodující zvrat.

Záchrana monarchie a českých zemí

Král Fridrich II. tedy definitivně ustoupil, zrušil obléhání Prahy a postupně opustil Čechy. Monarchie celou bitvu u Kolína vnímala jako její znovuzrození, protože porážka by znamenala existenciální problém. Kdyby sbor maršála Dauna padl, neměl by se už kdo pruské armádě postavit a ta by měla volnou cestu až na Vídeň. Tento scénář by nenahrával ani budoucnosti našeho národa. Jen těžko si lze představit, že pod nadvládou Pruska by čeština odolala německému nátlaku. Jedná se pouze o spekulaci, zda bychom v případě porážky habsburské monarchie nemluvili německy.

Válka na ledě. Slavná hokejová bitva jako pomsta za okupaci. Více čtěte zde.

 

 

Klíčová slova: