Nabídka pracovních míst

Redaktor Čtidoma.cz – publicistika politická/nepolitická

Přivítáme kolegyni/kolegu redaktora publicistiky

Předpoklady

 • Přehled o dění v ČR, orientace v politice a jejích důsledcích a/nebo v nepolitických významných tématech
 • Specializace na určité téma vítána
 • Kreativita i systematický přístup
 • Touha a schopnost získávat informace a souvislosti
 • Kvalitní práce se zdroji a respondenty
 • Vytříbený jazyk a chuť poutavě psát
 • Schopnost se učit a vyvíjet styl a formu textů

Nabízíme podporující zázemí, velkou volnost v tématech, flexibilitu pracovního času, slušné zacházení a odměna dle výkonu. Externě či na plný úvazek.

O publicistice na Čtidoma.cz

Nepolitická i politická. Dosti faktická, zaměřuje se na významná aktuální či právě rezonující témata, je seriózně argumentovaná a ozdrojovaná. Publicistické texty jsou určeny široké veřejnosti, jsou zajímavé a srozumitelné a mohou obsahovat informovaný názor autora.

Zpravodajství: poskytuje informace o aktuálních událostech
Komentované zpravodajství: zpráva je uvedena do souvislostí nebo obohacena o další zjištění či  komentář respondenta
Rozbor / analýza: S odborníkem a jeho argumenty nebo nad relevantními daty s dobrých zdrojů
Rozhovor: na významná aktuální či právě rezonující téma, když redaktor dává kontext, identifikuje/anlyzuje analyzuje hlavní myšlenku/sdělení a řídí rozhovor, aby s udržel zajímavost byl objevný
Komentář / glosa: Jen nad silnými tématy a jen se silnou myšlenkou a jasnými srozumitelnými argumenty. Ne aktivismus. Což neznamená, že autor nemůže projevit názor
Tematické texty jako historie/zdraví/ tech atd. obsahují jak informaci, kontext i originální názor/zkušenost respondenta či nad relevantními daty

CV a ukázky práce prosím pošlete na: Kontakt: sercl@ctidoma.cz

Čtidoma.cz: Měsíčně přes 1,5 milionu čtenářů a stovky originálních textů.

 

Redaktor Čtidoma.cz – Specialista na TV a osobnosti kolem ní

Přivítáme kolegyni/kolegu redaktora - Specialistu na TV a osobnosti kolem televize

Předpoklady

 • Přehled o programu, o seriálech a osobnostech televize
 • Kreativita i systematický přístup
 • Touha a schopnost získávat informace a souvislosti
 • Kvalitní práce se zdroji a respondenty
 • Vytříbený jazyk a chuť poutavě psát
 • Schopnost se učit a vyvíjet styl a formu textů

Nabízíme podporující zázemí, velkou volnost v tématech, flexibilitu pracovního času, slušné zacházení a odměna dle výkonu. Externě či na plný úvazek.

Čtidoma.cz: Měsíčně přes 1,5 milionu čtenářů a stovky originálních textů.

CV a ukázky  práce prosím pošlete na: Kontakt: sercl@ctidoma.cz