Benešovský malíř Vladimír Cidlinský Blanickým rytířem?

Vladimír Cidlinský byl malíř, grafik, pedagog, galerista a dopisovatel
 

Benešovský rodák Vladimír Cidlinský byl malířem, grafikem a pedagogem. Svůj život spojil se zdejší krajinou a nominován je městem Benešov in memoriam za celoživotní dílo.

Mgr. Vladimír Cidlinský (12. 8. 1934 - 7. 4. 2013) na Benešovsku žil, studoval, tvořil a v 78 letech i zemřel.

Na titul Blanický rytíř může být nominován člověk, který se významně zasloužil o ochranu a rozvoj přírodního a kulturního dědictví Podblanicka. Ocenění je za mimořádný čin v uplynulém roce nebo za celoživotní dílo. Návrhy přijímá Podblanické ekocentrum ČSOP Vlašim do 2. března 2016.  Ocenění převezmou titul Blanického rytíře 25. 3. 2016 ve 13:00 v obřadním sále vlašimského zámku.

Život a studium

V letech 1944–1952 studoval na benešovském gymnáziu. Poté absolvoval obor výtvarná výchova a matematika na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy,  Učil na základní umělecké škole v Benešově. V roce 1968 založil výtvarný obor pro děti a mládež při ZUŠ Josefa Suka v Benešově. Pořádal  besedy s předními výtvarnými umělci i teoretiky. Rozvíjel  mezinárodní styky s výtvarníky.

Výtvarná činnost

Ztvárňoval krajinu Benešovska a květinová zátiší, dělal malbu vaječnou temperou a olejem. Výrazná byla i jeho grafická tvorba a litografie. V závěrečné tvůčí etapě se věnoval tvorbě monotypu s hudební tematikou. Vytvářel plakáty a propagační tiskoviny pro hudební festivaly. V roce 1990 založil první soukromou galerii v Benešově – Galerii C.

Veškeré informace o titulu Blanický rytíř včetně přehledu 51 oceněných osobností najdete na stránkách ČSOP Vlašim