Jména externistů a jejich pracovní zařazení odmítá Středočeský kraj sdělit už více než rok

Paní hejtmanko Jaroslavo Pokorná Jermanová z hnutí ANO, co nám to zase děláte?
 

Vedení Středočeského kraje už více než rok tají jména externích pracovníků, kteří pro hejtmanství vykonávali nejrůznější práce. Přesto, že předseda kontrolního výboru Ivo Šanc o údaje žádal, nebylo mu vyhověno. Co se teď bude dít? Kraj tvrdí, že se pokusí získat souhlas externistů ke zveřejnění jejich smluv. Není to ale jen další hra o čas? Podívejte se, jak šel čas.

/KAUZA SMLOUVY/ Předseda kontrolního výboru Středočeského kraje Ivo Šanc (STAN) požádal ředitele středočeského Krajského úřadu o detailní informace týkající se konkrétních smluv, u nichž není zřejmé, kdo práci vykonával a jaký byl její výsledek. Ovšem jak vyplývá z následujících údajů, není to otázka několika dní, týdnů či měsíců.

Jaká jména jsou za těmito čísly?

Zastupitel Šanc požádal o podrobnější údaje týkající se některých předmětných dohod, konkrétně těch, které se týkají pracovníků s identifikačním čísly 5642, 5677, 5678,11016, 5700 a 9676. U těchto smluv je znám předmět činnosti a příslušná smluvní částka. Ke skutečnému posouzení účelnosti a efektivity nakládání s veřejnými prostředky je však třeba znát i následující údaje, o které požádal:

  • Jméno a kvalifikace pracovníka, který vykonával příslušnou činnost
  • Jméno pracovníka, který práci přejímal
  • Skutečné výsledky a výstupy práce (zprávy, studie, záznamy apod.)
  • Skutečně vyplacená částka v r. 2017

Ivo Šanc dále požádal o jména všech osob, se kterými kancelář hejtmanky uzavřela DPP a DPČ v roce 2017. Pro úplnost je třeba dodat, že se hnutí STAN snaží tyto informace získat už rok. Jak šel tedy čas?

Leden 2018

Předseda kontrolního výboru Ivo Šanc navrhl vyžádat si souhrnnou informaci o aktuálních DPČ a DPP s externími spolupracovníky KÚ.

Únor 2018

Předseda kontrolního výboru Ivo Šanc informuje členy výboru,  že v roce 2017 bylo uzavřeno 107 dohod o mimopracovní činnosti, z toho 54 dohod o pracovní činnosti a 53 dohod o provedení práce. Výbor požádal ředitele úřadu o detailní informace k externím smlouvám – konkrétně název funkce, doba trvání, měsíční náklady (odměny), popis náplně práce, zařazení k odboru a celkové náklady za dohody v roce 2017.

Březen 2018

Kontrolní výbor dostal informaci, že kraj zaplatil za externí spolupráce celkem 10 968 907 korun, náplň práce však předložena nebyla. Výbor opakovaně požaduje detailní informace, tedy kdo pro kraj pracuje a za jakou odměnu

Duben 2018

Ředitel středočeského krajského úřadu odmítl poskytnout detaily smluv s odůvodněním, že se jsou podle zákona předmětem utajovaných skutečností.

Květen 2018

Středočeský kraj odmítá poskytnout požadované údaje s odůvodněním, že výbor nemůže požadovat záležitosti ohledně finančních nákladů u konkrétních pracovníků.

Červen 2018

Zastupitelé za STAN znovu žádají o detailní informace ohledně externích smluv, konkrétně těch, které uzavřela kancelář hejtmanky. Výbor ale tento požadavek odmítl. Zastupitel Martin Macháček (STAN) se obrací na ředitele úřadu a požaduje poskytnutí informací ohledně externích smluv podle zákona o krajích.

Červenec 2018

Krajský úřad poskytl neúplná data týkající se externích smluv. Martin Macháček se proti tomuto postupu odvolal u ministerstva vnitra. To mu dává za pravdu, že má nárok na úplné informace.

Září 2018

Krajský úřad poskytl anonymizovaný seznam všech externích spoluprací.

Listopad 2018

Kontrolní výbor souhlasil zařadit kontrolu externích smluv do Plánu kontrol výboru na rok 2019.


Hobby