Nová ředitelka je ve funkci jen díky protekci? Paní hejtmanko, zasáhněte

Co je za jmenováním paní Seidlové?
Zobrazit fotogalerii (2)
 

Společnost Ferdinanda Peroutky vyzvala středočeskou hejtmanku Jaroslavu Pokornou Jermanovou (ANO) ke zveřejnění koncepce, s níž uspěla ve výběrovém řízení nová ředitelka Památníku Karla Čapka ve Strži u Dobříše Alice Seidlová. Tato dáma je totiž snachou radního pro školství Zdeňka Seidla (ČSSD). Je to její nejzásadnější průprava?

Společnost dnes v otevřeném dopise vyjádřila znepokojení nad jmenováním Seidlové, která není v oblasti čapkovské, literárněhistorické či aspoň muzejnické etablovaná. Hejtmanka v reakci uvedla, že bude požadovat, aby Seidlová předstoupila před novináře a zveřejnila svoji vizi řízení památníku.

"Znepokojeni jsme rovněž faktem, že Památník Karla Čapka pod vedením nové ředitelky již fakticky ukončil či ukončuje spolupráci s lidmi, kteří jej v 90. letech zachránili a nadále jej rozvíjeli," stojí v dopise, pod nímž jsou kromě předsedy spolku Martina Gromana podepsáni například Petr Pithart, Terezie Kaslová či Jindřich Šídlo.

Čapkovo dílo zná ze školy

Nová ředitelka je snachou krajského radního pro školství Zdeňka Seidla (ČSSD). Jednatřicetiletá právnička údajně nemá k památníku ani Čapkovi bližší vztah. Členy spolku udivilo vyjádření Seidlové do médií, že Čapkovo dílo zná ze školy a památník navštívila jako studentka. "Považujeme za podstatné, aby ředitel takové instituce jevil o dílo osobností představovaných v Památníku Karla Čapka zásadnější zájem," napsali. Zástupci kraje tvrdili, že příbuzenský poměr k radnímu ani další zmíněné okolnosti neměly na výběr Seidlové vliv.

Také Pokorná Jermanová zaznamenala řadu komentářů a kontroverzí doprovázejících jmenování Seidlové. Podle jejích informací ale mělo výběrové řízení standardní průběh a nově jmenovaná ředitelka splnila všechny jeho náležitosti. "Souhlasím s tím, že ne všechny mediální výstupy byly šťastné a mohly vést k pochybnostem o výběru vhodné osoby. Naproti tomu vnímám i reakci pana Emila Palivce, který zastupuje čtyři vlastníky objektu a který tuto personální změnu přivítal."

Uklidněte rozbouřené vody

Autoři dopisu poukázali i na to, že uchazeči měli předložit projekt nejen sledující provozní, personální a ekonomické parametry, ale který by nabídl i vizi muzejnickou, památkovou, vzdělávací a mezinárodní spolupráce. Vyzvali hejtmanku, aby koncepci Seidlové zveřejnila na webu kraje. "Je to podle nás jediná možnost, jak uklidnit všechny nejistoty ohledně budoucnosti Památníku Karla Čapka na Strži a jeho expozic," míní. 

Hejtmanka uvedla, že se výběrové řízení konalo a jeho výsledek schvaloval v době její mateřské dovolené. Seidlová bude proto pozvána na jednání rady, aby všechny členy se svými záměry seznámila. "Jako hejtmanka kraje budu zároveň požadovat, aby paní ředitelka Alice Seidlová také předstoupila před novináře a zveřejnila svoji vizi řízení památníku," dodala Pokorná Jermanová.

Autoři textu připomínají, že v památníku je jediná expozice o životě a díle Ferdinanda Peroutky. Spolek v minulosti památníku poskytoval nejen podporu, ale například i předměty z pozůstalosti nebo cenné archiválie.


Zdraví