Buckley ředitelem True Religion Apparel

Firma True Religion Apparel, Inc. oznámila, že představenstvo společnosti jmenovalo do pozice nového generálního ředitele Michaela Buckleyho, a to s okamžitou účinností. Buckley byl v období let 2006 až 2010 prezidentem firmy True Religion Apparel. Ve své nové funkci bude odpovědný za vytvoření budoucí vize společnosti True Religion a za její uvedení do praxe. Buckley bude přímo podřízen správní radě společnosti.