Farmářský trh na Malé Straně

Radnice na Malé Straně, stjěn jako místní obyvatelé, usilují o vznik farmářského trhu. V současné době jde o nalezení co nejvhodnějšího prostranství, kde by se mohly trhy konat. Pravděpodobně se tento typ trhů vrátí ve větší míře také na Havelské tržiště a v jednání jsou také prostory přímo na Staroměstském náměstí.