Jak to bude s Airbnb?

Airbnb, tedy pronájem bytů na krátké období, bude možná zakázáno i nadále. Nyní se jedná o opatření, které bylo vydané v souvislosti s bojem proti šíření koronaviru. Praha 1 by ale tento stav ráda zachovala i nadále. Problém je podle radnice v nedodržování pravidel jak ze strany pronajímatelů bytů, tak i jejich krátkodobých nájemců.