Kladno nemá náhradní ubytování

Kladno zatím stále nenašlo náhradní ubytování pro obyvatele z vyhořelé ubytovny v městské části Rozdělov. Statik vyhořelý objekt ve čtvrtek odpoledne uzavřel, zájemci o náhradní ubytování nyní zatím využívají nocleh v tělocvičně základní školy Moskevská, po Velikonocích se sem ale vrátí dět.