Nemocnice se připravují

Nemocnice se připravují na sporadický výskyt koronaviru, ve svých plánech ale zohledňují i možnost pandemie. Pro takový případ ovšem nemají dostatek infekčních lůžek, nová by se musela vytvořit na úkor lůžek běžných pacientů. Důležitým úkolem je proto spolupráce na aktualizaci pandemického plánu. „Nemocnice nedisponují dostatečnou kapacitou infekčních lůžek, ale mluví se teď hodně o reprofilaci lůžek v případě pandemie. To znamená, že by se část péče, zejména té plánované, omezila a z lůžek, která jsou určena pro pacienty plánovaně hospitalizované, například na operační výkony, by se vytvářela lůžka pro nemocné právě touto infekční chorobou,“ uvedl místopředseda představenstva společnosti Středomoravská nemocniční Jiří Ševčík