Odložení nájmu v městských prostorách

Třetí městská část umožní nájemcům svých nebytových prostor odložení platby nájmu o tři měsíce. Má to zmírnit ekonomické dopady nouzového stavu na podnikatele, živnostníky a další subjekty. Radnice o tom informovala v tiskové zprávě. Podobný krok již učinil magistrát a jiné městské části.

Nájemci v Praze 3 dále budou moci případné dlužné nájemné hradit s pomocí splátkových kalendářů, radnice jim také odpustí úroky z prodlení za období od 12. března 2020 do ukončení nouzového stavu.