Odměny poradních orgánů RVVI

Odměny poradních orgánů vládní Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) za letošní rok by měly činit 17,7 milionu korun, meziročně o 8,2 milionu více. Navýšení je dáno tím, že Odborný orgán hodnotitelů, který se podílí na recenzním hodnocení výsledků výzkumných organizací, vytvořil větší počet recenzních posouzení než v předchozím roce. Za jedno posouzení mají členové odměnu 1500 korun.