Problémy v Kutné Hoře

Kutná Hora je historické město, kterému tato skutečnost přináší jak výhody, tak ale ijisté problémy. Všudypřítomná archeologická naleziště komplikují výstavbu i hospodaření města. Nyní například jde o rekonstrukci bývalé školy, která se má proměnit v kulturní centrum. Škola stojí na starém pohřebišti a archeologický průzkum musí zaplatit vlastník - tedy město V tomto případě jde o plné dva miliony korun.