Proměna krajin podle malovaných obrazů

Proměny moravské krajiny studuje pomocí dobových krajinomaleb i fotografií skupina třinácti vědců ze tří institucí. Čtyřletý projekt, jehož výsledkem budou výstavy i samostatné internetové stránky. 

Na projektu spolupracují vědci z Ústavu geoniky Akademie věd, Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví a z Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně.