Radnici Prahy 5 schází vize

Radnici Prahy 5 jako zřizovateli základních škol schází vize rozvoje školství na městské části, lokálně může nastat také problém s kapacitou. Vyplývá to z dotazníkového průzkumu, který si radnice nechala zpracovat mezi učiteli a dalšími zaměstnanci škol, rodiči a žáky. Mezi pozitivně hodnocené faktory patřily dobré vztahy na školách, dobrá vybavenost či svoboda jednotlivých zařízení ve vztahu ke zřizovateli. Praha 5 také připravuje projekt zaměřený na bezpečnost dětí na internetu a začala vydávat časopis pro komunitu škol.