Spolupráce s oceněnými vědci

S americkým vědcem Greggem Semenzou oceněným letošní Nobelovou cenou za fyziologii a lékařství spolupracuje několik českých vědců. Publikovali s ním například Češi působící na amerických výzkumných pracovištích, je ale také spoluautorem práce Ústavu biotechnologií Akademie věd ČR. Na facebooku o tom informovalpředseda České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně Štěpán Svačina.