Studie na rozvoj centra Nových Butovic

Praha si nechá zpracovat architektonicko-urbanistickou studii na rozvoj centra Nových Butovic. Na  jednání o tom rozhodli pražští radní. Lokalita má být řešena s ohledem na navazující území, zejména Sluneční náměstí a promenády podél Seydlerovy ulice. Studie bude sloužit jako podklad pro stanovení limitů zástavby v centru Butovic.