Úprava plánované trasy okruhu

Hlavní město možná změní trasu plánovaného úseku vnitřního okruhu mezi Pelc-Tyrolkou a Štěrboholy tak, aby vedla přes Bílou skálu místo původně plánovanými tunely v Povltavské ulici. Výbor územního rozvoje doporučil, aby město v tom smyslu upravilo zásady územního rozvoje. Podle Marka Zděradičky z městského Institutu plánování a rozvoje (IPR) doporučení změnit trasu vzešlo z posouzení vlivu plánované stavby na životní prostředí (EIA). Kromě zásad územního rozvoje, které jsou nejobecnějším územně-plánovacím dokumentem, by se musel změnit i územní plán.