Vývoj samodezinfekčního materiálu

Vývoj a příprava nanotkanin, které jsou schopné sterilizace po ozáření viditelným světlem a které budou v medicíně použity například pro výrobu obvazů, bude hlavní náplní činnosti společnosti LAM-X a. s. (Light Activated Materials), která vznikla na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Jejím cílem je dosažení takového stupně technologie, kdy bude široce využitelná v medicíně i dalších oborech.

Hobby