předpověď budoucnosti

Předpověď (prognóza, predikce) znamená tvrzení o tom, co se stane, případně nestane v budoucnosti. Předpovědi jsou lidstvu blízké, snažíme se o ně prakticky od počátku naší existence.

Lidé vždy věštili, ať už z přírodních úkazů a jevů, které zdánlivě souvisely s tím, co se v budoucnosti stane. Později jsme přešli na věštění z ruky či z karet. 

Tzv exaktní vědy pak predikce využívají - predikce se mohou opírat o předpoklad jediné nutné a dostačující příčiny, čili o předpoklad kauzality resp. monokauzality. Mezi příklady potvrzených předpovědí patří objev planety Neptun, kterou na základě LeVerrierových výpočtů objevil roku 1846 J. G. Galle.

Podobná témata

Stránky