Skvostná sedlecká katedrála sloužila jako sklad mouky. Dnes je památkou UNESCO

Sedlecká katedrála má bohatou historii
Zobrazit fotogalerii (6)
 

Ani podzim a dokonce ani zima nemůže některým z nás zabránit v prohlídce zajímavých míst naší republiky. Na výlet není nikdy špatné počasí a adventní období pak přímo vybízí k návštěvě církevních památek, kde se můžeme zastavit a přemýšlet - o víře nebo jen tak o životě. Krásné prostory pro chvíli klidu nabízí také sedlecká katedrála v Kutné Hoře, která letos navíc slaví malé výročí.

Sedlecká katedrála Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele je chrámem bývalého nejstaršího cisterciáckého opatství v Čechách, jehož existence se datuje až do roku 1142. Sama katedrála byla vybudována v letech 1290 - 1320. Jméno jejího stavitele se ale nedochovalo, používá se pro něj tedy označení Mistr sedleckého chrámu. Zvláštností stavby ze stavitelského hlediska je její skrytý opěrný systém, který jí dává nevšední lehkost a návštěvníkům pocit křehkosti celého objektu.

První katedrála na našem území

K dřívějšímu rozvoji katedrály i celého území v její blízkosti, které nyní tvoří nejstarší část Kutné Hory, přispěla samozřejmě přítomnost bohatého ložiska stříbra, jehož těžba napomohla Kutné Hoře k jejímu významnému postavení nejen v rámci státu, ale i celé Evropy.

Je tedy logické, že z takového vývoje "těžil" také zdejší svatostánek, který se stal "první stavbou katedrálního typu a zároveň největší sakrální stavbou na území Čech a Moravy", jak uvádějí oficiální zdroje. Původní podobu katedrály však dnes již obdivovat nemůžeme - v roce 1421 padl v plamenech, založených husitskými vojsky, a následujících téměř tři sta let zde stála jen ve své zbytkové podobě.

Oprav se ujal sám Santini

Dnešní podobu pak začal chrám získávat až po roce 1700, kdy také vzniká její pětilodní koncepce s prvky gotizujícího baroka. Na následné podobě sedlecké katedrály má hlavní podíl Jan Blažej Santini - Aichel, s jehož unikátními díly se můžeme setkat také například na Zelené Hoře nebo na Zbraslavi. Z jeho dílny pak pochází také jedinečná samonosná klenba či točité schodiště.    

Sklad mouky v katedrále...

Osudy katedrály ale neměly být ani po její obnově jen šťastné. Ačkoliv došlo v roce 1708 k jejímu vysvěcení, již o necelých osmdesát let později byl zrušen sedlecký klášter, k němuž náležela, a celý cisterciácký majetek včetně chrámu byl vydražen. Následovalo období, kdy katedrála sloužila jako sklad mouky a další objekty kláštery pak začaly sloužit jako továrna na výrobu cigaret, k čemuž slouží dodnes.

...a potom památka UNESCO

V roce 1806 chrám opět získala církev do svého užívání a v roce 1995 byl díky své unikátní podobě zařazen na seznam UNESCO. Na počátku tohoto století došlo k jeho rozsáhlé rekonstrukci do současného stavu a právě letos slaví sedlecká katedrála první desetiletí své nové krásy, do jejíhož vzniku bylo investováno přes sedmdesát milionů korun. Byla tak završena třísetletá snaha o její obnovu po ničivém požáru.

Vzácný poklad

Komu by ani toto všechno ještě nebylo dost, je dobré vědět, že "chrámová klenotnice ukrývá jeden z nejvzácnějších klenotů střední Evropy - originál sedlecké monstrance", která je podle odborníků dokonce nejstarší dochovanou gotickou monstrancí na celém světě.

Pokud tedy stále ještě nemáte cíl svého adventního výletu, sedlecká katedrála je určitě jedním z nejvhodnějších.

Klíčová slova: