V Řeži vzniká klub na pomoc maminkám samoživitelkám

Skloubit práci a rodinu není žádný problém. Vzhůru do toho
 

Asi žádná žena, která zůstala sama s dětmi, to nemá úplně jednoduché. Mnohdy to znamená spoléhat se jen sama na sebe. I s touto myšlenkou pracovala Hana Šmitáková, zakladatelka Klubu spokojených samostatných žen.

Jak vznikl nápad na tento projekt?

Na začátku byl zlom v mém životě, díky němuž jsem se ocitla v nových situacích a před rozličnými problémy. A tak cestou, kterou lemovaly pokusy, úspěchy i neúspěchy a především otevření se myšlence osobního růstu, jsem se propracovávala k poznání, že mnohé dobré nápady vznikají právě díky problémům, které člověk řeší. Cítila jsem vzrůstající potřebu být užitečná, poskytnout pomoc tam, kde je potřeba. Mnohdy však člověk upíná zrak na pomoc potřebným třeba až na vzdáleném kontinentu a přitom nevidí možnost pomoci někomu v nejbližším okolí. Poté, co jsem si toto uvědomila, zjistila jsem zároveň, že pomoc tohoto lokálního charakteru bude opravdu užitečná.

Jaká je vize klubu?

Domnívám se, že když se rozpadne vztah či manželství a žena zůstane  tzv. „sama“, je to pro většinu žen stav, na který nejsou pyšné a s nímž, není-li to nutné, se zbytečně širšímu okolí nesvěřují. Pro mne osobně byl rozpad rodiny určitou osobní prohrou a se svými emocemi, myšlenkami jsem se svěřovala jen nejbližším lidem, případně lidem, kteří si něčím obdobným prošli. Proto si myslím, že náš klub může oslovit ženy, které si obdobným procesem procházejí, ale na veřejnosti se za svoji situaci trochu stydí. V klubu se ocitáme všichni na stejné lodi.

"Hana Šmitáková ví, jaké to je zůstat s dětmi sama. I proto se rozhodla založit Klub spokojených samostatných žen"

Jaká je vaše zkušenost s tím, že ženy s dětmi zůstávají samy?

Případů kolem mne mám možnost pozorovat více a v různých fázích, od čerstvých rozchodů, po řešení rozvodových záležitostí apod. Myslím si, že pozice ženy po rozvodu bývá složitější, než pozice muže. Ať už po stránce finanční, tak i praktické. Zvláště pokud si žena během manželství nedržela statut určité samostatnosti v jednání, rozhodování, vydělávání peněz či neměla přehled o provozu domácnosti, nakládání s financemi apod. Na druhou stranu se postupem času některé ženy stávají téměř "muži- řemeslníky".  Je těžké najít rovnováhu v tom, být schopna se o sebe, děti a domácnost plnohodnotně postarat a přitom neztratit svoji ženskost.


V čem klub maminkám mimo jiné pomůže

Fungování klubu bude přizpůsobeno autentickým potřebám všech žen, které do něj vstoupí. Kromě praktických záležitostí jako je např:

  • Hlídání dětí
  • Předávání oblečení či hraček a sportovních potřeb po dětech,
  • Půjčování nářadí -
  • Důležitá část pomoci bude i ve sdílení problémů a výměně informací – například kontakty na bezplatného psychologa, šikovného a levného řemeslníka či třeba informace o možnosti přivýdělku apod.

 

Jak bude klub fungovat

Myšlenku na vznik klubu podpořila paní starostka obce Husinec - Řež a nabídla kromě propagace i možnost scházet se v zasedací místnosti Obecního úřadu. Setkání by mohla být jedenkrát týdně. Zpočátku zejména k tomu, aby se členky klubu navzájem seznámily a zároveň si i nastavily pravidla  a principy fungování klubu. Konkrétní pomoci a nabídky na poskytnutí pomoci budou fungovat i přes webové stránky klubu. Vzhledem k tomu, že webové stránky v tuto chvíli teprve vznikají, mohou zájemkyně o členství v klubu či o bližší informace napsat na e-mailovou adresu klubu: klubssz@seznam.cz.

 


Hobby