Problémy se nesmí stát pravidelnou součástí dne

Psycholožka a pedagožka Hana Otevřelová
 

Hana Otevřelová pomáhá rodičům s výchovou dětí, jejich prospívání v rodině, ve škole i mezi vrstevníky. Povídala jsem si s ní mimo jiné o tom, jestli psychologické metody dokážou stoprocentně odhalit u dětí nejrůznější poruchy i o tom, kde a v čem může odborník nejen s výchovou dětí pomoci…

Jistě to, že dnes pomáháte rodinám s dětmi, stálo mnoho  času a úsilí. Jak se díváte ne dnešní trend – takzvané kouče pro rodičovství.. Mohou být opravdu rodičům prospěšní, nebo jde spíš o byznys?

Osobně nějaké kouče pro rodičovství neznám. Takže jejich práci nemohu posoudit. Poradila bych ale rodičům, ať si při hledání odpovědí na otázky ohledně jejich dětí vyhledají někoho, komu budou důvěřovat, někoho, kdo má odpovídající vzdělání. Záleží na tom, v čem potřebujete pomoci nebo poradit.

Jakožto rodiče mne zajímá, jestli současné psychologické metody jsou spolehlivé. Tedy, jestli opravdu stoprocentně dokážou odhalit například, že je dítě dyslektik, dyskalkulik.

Při vyšetření specifických poruch učení (tedy i dysklakulie, dyslexie) se používají metody psychologické a speciálně-pedagogické. Existují na to potřebné testy. Diagnostika je také nutně doplněna o anamnézu dítěte, kdy se rodičů ptáme na psychomotorický vývoj, genetické dispozice apod.  V případě potřeby je možné tyto diagnostické metody doplnit o další potřebná vyšetření, pokud jsou nutná. Všechny výše uvedené informace se před stanovení specifických poruch učení zvažují, vyhodnocují, aby bylo možno přistoupit ke stanovení diagnózy dítěte.   

Doporučujeme: Lenka Netopilová: Učím děti všechno od flétny po sekeru

S jakými problémy za vámi chodí rodiče s dětmi nejčastěji?

Dalo by se to rozdělit na dvě oblasti. Prevenci a nápravy. Při prevenci jde o rodiče, kteří chtějí pomoci a podporu ještě před nástupem do první třídy. Chtějí mít jistotu, že je předškoláček dobře připraven, čtení, psaní a počítání se mu bude dařit. To pak společně zjistíme během konzultací. Podle potřeby rodiče také přihlašují dítě na předškolní přípravu, připravují dítě doma s mojí podporou. Také pořádám přednášky pro rodiče, které jsou ve velké oblibě.

Druhá oblast se týká již dětí, které do školy nastoupily. Během učení se začaly projevovat potíže se psaním, čtením, koncentrací… Společně se s rodiči snažíme přijít příčině na kloub. Dítěti pak pomoci tam, kde je to potřeba.

Čtěte také: Mám víc času, než leckteré maminky s osmihodinovou pracovní dobou

Jste i rodinnou terapeutkou. V čem tady můžete pomoci?

Občasné potíže jsou někdy součástí života každé rodiny. Přesáhnou-li však únosnou mez, když se stanou pravidelnou součástí dne, když mají dopad na pohodu a klid celé rodiny, když se "nepohoda" zevnitř přenese ven, nebo naopak, když vnější události negativně působí na dění uvnitř rodiny, je vhodné využít konzultaci s terapeutem.

Kdy je tedy rodinná terapie vhodná konkrétně?

Rodiče přinášejí do terapie různá témata. Například, když: prochází-li rodina vnitřní krizí, rodiče prochází krizí partnerskou, rodina prochází rozvodovou situací, když jeden nebo více členů rodiny se necítí dobře ve vztazích, nedaří se vzájemná komunikace mezi partnery, rodiči a dětmi, vznikají nedorozumění při příchodu nového partnera do rodiny. Ale také, když dochází k potížím se separací dítěte – tedy nejčastěji, když dítě nastupuje  do mateřské školky a maminka do zaměstnání nebo dítě "neposlouchá" a zlobí doma, případně jinde., Řeším i takové případy, kdy děti a dospívající nerespektují autoritu dospělého, jsou  úzkostné, mají problémy se školním kolektivem a  zařazením do třídy, nezvládají projevy hyperaktivity (ADHD) či mají potíže s koncentrací pozornosti.

 

Hana Otevřelová

Vystudovala speciální pedagogiku, sociologii se zaměřením na sociologii výchovy a rodiny. Držitelkou osvědčení mnoha akreditovaných kurzů a seminářů zaměřených na prevenci a péči o děti se specifickými poruchami učení a chování. Svoji praxi vede v Praze a Štěchovicích. Sama je maminkou dítěte se specifickými poruchami učení. Více najdete na www.hana.otevrelova.cz.
Klíčová slova: