Osadníci z Jarova uspořádali tradiční dětský den

Každý soutěžící dostane pamětní placku
Zobrazit fotogalerii (12)
 

V osadě Jarov u Dolních Břežan dnes probíhá dětský den s množstvím soutěží. Účastníci procházejí celkem sedmnáct herních stanovišť a nakonec získají drobné památky a odměny. Tuto akci již od padesátých let pořádá zahrádkářský svaz.

V deset hodin dopoledne započal dětský den vyzváněním na zvon, který jsou součástí osadní klubovny na břehu Vltavy. Říká se jí také kostel, protože připomíná architekturu dřevěných amerických kostelů.

Desítky dětí se zapisovaly a s hrací kartou obešly sedmnáct stanovišť s různými soutěžními úkoly. Byly to namátkou šipky, chůdy, skákání v pytlích, kuželky, basket, střelba ze vzduchovky, morzeovka a další.

Podle historických fotografií, které mají organizátoři k dispozici, se dětský den na Jarově pořádal již v padesátých letech minulého století. Konal se pod různými názvy, například Vítání indiánského léta. V současnosti jej pořádají dvakrát ročně - na zahájení a na konec prázdnin. Další akce tedy proběhne poslední víkend v srpnu.

Na organizaci se podílí asi tři desítky dobrovolníků a to při samotném průběhu i přípravách, kdy bylo třeba posekat a uklidit pozemek. Podporu poskytla Obec Dolní Břežany a Praha Zbraslav. Pan uzenář Dolejš poskytl špekáčky na opékání. 

Večer po ukončení soutěží bude pokračovat táborovým ohněm se zpěvem a kytarami.

 Dnešní akci uspořádal Český zahrádkářský svaz Základní organizace Lhota Jarov. Osada Jarov byla oficiálně založena v roce 1942. Má 105 členů, z nichž většinu tvoří rekreanti.

Další informace o osadě Lhota Jarov