Benešovským rodinám pomůže sanační pracovník

Sanace rodiny má řešit ohrožení sociálního, biologického a psychologického vývoje dítěte
21.01.2016 - 11:10   |  

Předcházet odebrání dítěte z rodiny v těžké životní situaci má za úkol specializovaný sociální pracovník Městského úřadu Benešov. Služba je od ledna určena pro celé Benešovsko.

Orgán sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) působí při obecních a krajských úřadech dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. Největší rozsah pravomocí (včetně opatrovnictví) mají obecní úřady obcí s rozšířenou působností. (Zdroj: Wikipedia)

"První kontakt sanační pracovnice s konkrétní rodinou zpravidla zajišťuje příslušná sociální pracovnice orgánu sociálně-právní ochrany dětí, která  poměry v rodině dobře zná, poté co vyhodnotí situaci  v rodině jako ohrožující pro další vývoj dítěte," vysvětlila tisková mluvčí městského úřadu Benešov Soňa Vanhoecke.

Oblast nové služby

Sanace rodiny je zaměřena na pomoc rodinám a dětem, které mají pobyt na území  obce s rozšířenou působností Benešov, tedy na území benešovského okresu. Současně mají být vedeny v evidenci orgánu sociálně-právní ochrany dětí MěÚ Benešov.

Vytváření bezpečného rodinného prostředí

"Obecně můžeme říci, že cílem sanace rodiny je předcházet, zmírnit nebo odstranit příčiny ohrožení dítěte a poskytovat rodičům pomoc a podporu k zachování rodiny jako celku. Jedná se především o činnosti směřující k odvrácení možnosti odebrání dítěte z rodiny nebo, pokud už k tomuto opatření v minulosti došlo, k bezpečnému návratu dítěte zpět do rodinného prostředí," sdělila tisková mluvčí městského úřadu Benešov Soňa Vanhoecke.

 


To nejzajímavější do Vašeho e-mailu

Přihlášení k odběru newsletteru