V Běchovicích otevřou školu v jurtě

Klub jurta v Běchovicích nabídne nově jiný model vzdělávání
 

Na modelu domácího vzdělávání je postavena malotřídka nultého, prvního a druhého ročníku základní školy, která se odlišuje nejen prostory výuky.

Maximální kapacita 12 dětí ve třídě zajistí kvalitní alternativu klasické školy. Projekt je rozšířením nabídky rodinného centra Jurta klub, z.s.. Cílem je učit děti s láskou, porozuměním a s individuálním přístupem k dítěti, ale i celé rodině jako celku. O škole v jurtě, kde se začne nově učit od září, jsme si povídali s magistrou Veronikou Kropáčkovou.

Učit děti v jurtě je originální nápad. Jaký má však tento projekt další význam?

Pro zázemí školy jsme zvolili netypický prostor mongolské jurty – celoročně obyvatelný stan kruhového půdorysu. Kruhový prostor působí dle mongolského učení velmi povzbudivě na psychiku člověka. Vyzdvihuje rovnocennost mezi lidmi, přátelskost, pospolitost a má do jisté míry i harmonizační účinky. Tyto působící vlivy ovlivňují žáky při učení a vytváří spolu s přátelským kolektivem prostor podněcující objevování světa, děti tak absorbují učivo ZŠ bez stresu a dokonce si to ještě užívají!

Proč zrovna nultý ročník? Nestačí, když dítě ze školky jde rovnou do školy?

Nultý ročník pomáhá dětem dozrát natolik, aby mohly úspěšně vstoupit do 1. třídy a zvládaly požadavky školy. Pomocí vyučování v blocích, řešením hádanek, kvízů, pokusů, didaktických a pohybových her získávají děti jistotu ve svých znalostech a dovednostech a zároveň získávají zdravé sebevědomí, rozvíjejí svoji tvořivost a zvídavost. Učí se komunikovat a spolupracovat s ostatními dětmi, rozvíjí komunikační schopnosti, procvičují grafomotoriku, jazykové znalosti, matematické představy, logopedii. Pozvolna si zvykají na nový denní režim a při vstupu do školy neprožívají stres. Předností nultého ročníku je malý kolektiv, který umožňuje zaměřit se na specifické potřeby každého dítěte. Děti učí paní učitelka z prvního stupně základní školy, nejsou známkované, rodiče jsou pravidelně seznamováni s pokroky svých dětí. A právě díky tomuto všemu je možné úspěšně předejít případným problémům před nástupem dítěte do školy a pomoci mu zažívat radost z učení a objevování.

Co dětem a jejich rodičům nabízí – tedy, v čem je jiná než klasická základní škola?

V první řadě je třeba říci, že učivo je stejné a kvalifikovaní lektoři jsou také samozřejmostí. Odlišný je přístup k dětem. Děti se učí hrou, mají individuální a laskavý přístup učitelů. Jelikož má učitel dostatečný prostor, může se dětem více věnovat a podle potřeb dítěte je možné se některým tématům věnovat více.  Naši žáci nemusí striktně sedět 45 minut v lavici. Výuka je vedena v blocích, kdy je střídavě podporován pohyb s klidnějšími částmi výuky. Umožňujeme dětem trávit vyučovací bloky venku, ať už na zahradě, v lese, zkrátka v přírodě. Výuka je přizpůsobena dětem. V rámci rozšířené environmentální výuce jsou děti seznamovány s principy přístupu ke zdravé planetě.

Dá se říci, z jakých rodin se k vám děti hlásí?

Společným jmenovatelem je zájem rodičů, aby jejich dítě dostalo kvalitní vzdělání bez stresu a aby se do školy těšilo. U některých rodin je důvodem i předchozí negativní zkušenost z velkých státních škol nebo se jedná o domácí školáky, kteří z jakéhokoli důvodu touží po výuce v kolektivu dětí.

Kolik rok školy v jurtě stojí?

Tak jako si platíme za soukromé školky, tak samozřejmě i škola je zpoplatněna. Měsíční školné je od 8500 Kč. Otevřeno je od 7 do 17 hodin. Za tuto cenu rodičům zaručujeme neustále se vzdělávající tým lektorů, kteří jdou s dobou a umí flexibilně reagovat na požadavky rodiny či dítěte.

Jaké mimoškolní aktivity dětem nabídnete?

V rámci družiny nabízíme externí zájmové kroužky, kam děti dopravíme a pak je zpět odvedeme do jurty. Jedná se o výuku jízdy na in-linech (kolečkové brusle), výuka tenisu. To vše se soukromými trenéry, kteří umí pracovat s dětmi. Dále pak nabízíme přirozenou výuku anglického jazyka a keramickou dílnu. Když si rodič vyzvedává dítě odpoledne z naší družiny, má jistotu, že dítě bylo dostatečně dlouho venku, je vyběhané, pohrálo si s kamarády, něco vytvořilo a mohou si tak užít zbytek odpoledne v kruhu rodiny. Není potřeba děti dále rozvážet po kroužcích až do večerních hodin. Tímto přístupem se snažíme rodinám ulehčit a vytvořit jim prostor pro společné trávení volného času.

Více informací o projektu se dozvíte na www.skolavjurte.cz.