Péče o dítě začíná v rodině

Foto z loňské úspěšné akce „Rodina jako první univerzita dítěte“ aneb Honzík a Mařenka se vydávají do světa
 

Takové společné heslo má festival Mezi ploty a síť mateřských center, která se k akci konající se poslední zářijový víkend připojila. O důležitosti spolupráce i poslání Sítě mateřských center jsme si povídali s její prezidentkou Rut Kolínskou.

Proč se mateřská centra účastní právě tohoto festivalu?

Na festivalu Mezi ploty jsme v roli „účinkujících“ nováčci. V loňském roce, který byl OSN vyhlášen jako 20. ročník Mezinárodního roku rodiny, jsme ve spolupráci s pražskými mateřskými centry pořádali velkou a úspěšnou akci pro veřejnost „Rodina jako první univerzita dítěte“ aneb Honzík a Mařenka se vydávají do světa. Na jaře jsme uvažovali o opakování a do toho přišla nabídka od organizátorů festivalu, abychom se přidali. Festival chce upozornit na to, že péče začíná v rodině. A to samé razíme my. Rozhodování proto bylo velmi snadné. 

Rut Kolínská stála u zrodu prvního mateřského centra. "Na svět" pomohla i dalším MC.

Jaký program připravila mateřská centra pro děti?

Pražská mateřská centra připraví kreativní programy pro rodiče s dětmi, a to od nejmladšího věku až po školní děti tak, aby se mohla celá rodina zapojit a vyzkoušet si své dovednosti. Rodiče navíc mohou získat inspiraci, co je možné dělat s dětmi doma. Kromě lidí z mateřských center budou u stánku pomáhat dobrovolnice z dm drogerie a zapojí se i výkonný tým Sítě MC. Sama se moc těším, že se budu na práci u stánku podílet.

V čem vidíte hlavní poslání účasti mateřských center na Mezi ploty?

V dnešní době přetrvává trend soutěživosti. 21. století by však mělo stát na spolupráci, spojování sil a vytváření různorodých týmů, kdy každý může přidat to nejlepší, co umí. Navíc často skloňovanou integraci či inkluzi musíme žít, ne jen o ní mluvit.

Na co byste pozvala rodiče s dětmi k vašemu stánku?

Věřím tomu, že každý kdo se zastaví u stánku Sítě mateřských center, bude odcházet jak s výrobkem, který si vytvoří, tak i s inspirací nebo minimálně s informacemi o přínosu mateřských center a případné možnosti, jak v nich najít prostor pro sebe.

 

 

Mateřská centra

Síť mateřských center zastřešuje od roku 2001 mateřská centra po celé České republice. Dnes jich je téměř 300. Jejím úkolem je vytváření bezpečného prostoru pro rodiny. Krom toho společně prosazuje lepší podmínky pro život rodin. Síť mateřských center se také podílela na vzniku zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině. Mateřská centra většinou zakládají mámy s malými dětmi, ale dnes MC přerůstají v komunitní centra pro všechny generace. Dnes jsou zcela běžné vzdělávací, kreativní i sportovní programy s cílem aktivovat rodiče, často i prarodiče a rozvíjet schopnosti a dovednosti dětí.