Co všechno mohou děti říct malováním?

Tvorba je pro děti přirozenou činností
 

Od útlého věku dáváme svým nejmenším do ruky pastelku. Často ve snaze, že se zabaví. Mnohokrát ani netušíme, jak se mohou děti kreslením rozvíjet nebo, co kresbou mohou sdělovat…

„Dětská fantazie je nejbohatší a nejčistší, děti jsou samy sebou a projevují svůj potenciál v jeho plné síle. Proto je dobré už od raného věku děti podporovat a naslouchat jejich potřebám, nikoliv našim představám, jak by se dítě mělo projevovat a reagovat,“ říká lektorka kurzů malování Katka Velcová z ateliéru Spolu k radosti a pokračuje: „Jakmile děti začnou malovat, nad ničím nepřemýšlí, jsou v přítomnosti, v tvůrčím prostoru a jen malují a užívají si to.“

Sdílení pocitů

Jestliže děti pracují ve dvojicích nebo ve skupině na velký formát, probíhá mezi nimi přirozená komunikace. Vzájemně si pomáhají, půjčují si pomůcky. Přitom se více sbližují a sdílejí svoje pocity při tvoření. Kromě kreativity se tak učí být pozorní ke druhým, vnímat nejen sebe, ale i druhé. Být si navzájem nápomocni a oporou.

Čtěte: Dětské životní mapy pomohou dětem i rodičům

Obrázky vycházející z arteterapie

„Jakmile je obrázek na světě, může následovat povídání o tom, jaké pocity provázely malování a co vše je na obrázku vyobrazené a co to vlastně znamená. Spontánním rozborem se dá zjistit, co dítě právě prožívá," vysvětluje Katka Velcová. To se samozřejmě objeví i v dalších pracích, např. často používaná jedna barva může naťuknout hlavní téma, které se objevuje i v dalších obrázcích. Pokud se dítě cítí osamoceno, rodiče se mu dostatečně nevěnují, jelikož mají mnoho práce, aby uživili rodinu, dítě hledá objetí či kontakt někde jinde. Může to být imaginární pomocníček, který se jako nová postava se jménem objevuje nenápadně vedle či v blízkosti dítěte. S pomocníčkem ochráncem je mu dobře a rád si s ním hraje a mluví s ním, tudíž ho zahrne i do své kresby, která například znázorňuje jeho domov.

Motýlek srdíčkonoš vznikl na kurzu malování pro děti v ateliéru Spolu k radosti

Pravá mozková hemisféra pomáhá

„Děti jsou spontánní a přirozeně používají pravou mozkovou hemisféru, jež je kreativní, vychází ze srdce a podporuje naše pocity. Emoce můžeme přetvořit ve slovo, píseň, kresbu, tanec či zlost. To vše se při malování postupně uvolňuje a je přínosné pro tělo, když tyto pocity může jakýmkoliv způsobem odevzdat. To znamená posílit je – mám radost, líbí se mi, mám rád…nebo je vyčistit a odpoutat se od nich …mám vztek, trápí mě, jsem naštvaný, protože…,“ vysvětluje Katka Velcová.

Tvoření mandal

„Děti také moc rády tvoří ve dvojicích mandaly, kruhové obrazce, které je vedou do jejich prožívání, středu a uvědomění si svého místa na tomto světě, v rodině mezi kamarády či sourozenci. Obrazec se barevně ve dvojicích propojuje a vytváří například slunce plné síly a aktivity…nebo květ rostliny. Jsou šťastní, jelikož se navzájem podporují a jejich společné dílo je přínosem pro každého z nich a váží si vzájemné interakce," říká Katka Velcová.

Podporujme dětskou spontánnost

Až dítě vyroste a bude převážně v myšlenkách materiálního světa – levé mozkové hemisféry – ztrácí přirozeně cit pro kreativitu a vlastní vyjádření, které ho činí jedinečným. Dejme dětem možnost uchovat si tento pocit co nejdéle, aby se jim lépe hledal jejich směr, jejich životní cesta. Děti moc dobře vědí, co chtějí v životě dokázat nebo čeho dosáhnout…je to už na nich a my je jen budeme podporovat a milovat přesně takoví, jací jsou, jelikož jsou sami sebou. A to je důležité!

 

 

 

 

Klíčová slova: