Amniocentéza nebo prenascan?

To, zda je miminko zdravé je možné určit i pomocí ultrazvuku
 

Obavy z odběru plodové vody jsou u maminek, kterým bylo toto vyšetření doporučeno, poměrně časté. Existuje i jiná možnost – vyšetření z krve matky…

Prenascan – jak se tato poměrně u nás mladá metoda, která má odhalit případné vývojové vady, nazývá, má výhodu vtom, že nepředstavuje jako odběr plodové vody žádné riziko. Provádí se po 10. týdnu těhotenství a je doporučován:

  • Ženám po 35 věku nebo po asistované reprodukci
  • Výsledcích screeningu s hraničním rizikem
  • Genetické zátěži v rodině
  • Zvýšeném riziku trizomie (vývojové vady jako je Dow­nův syn­dromu, Edward­sův syn­drom, Patau­ovův syn­drom) zjištěném při biochemickém screeningu)
  • Tato metoda není doporučována při  nálezu odchylky utvá­ření orgánů plodu zjiš­tě­ných při ultra­zvu­ko­vém vyšet­ření.

Je to spolehlivé?

Uvádí se, že test má účinnost 99,9 %. Po odběru krve je vzorek zaslán do Hong Kongu. Výsledky jsou známy cca do čtrnácti dnů.

Čtěte také: Dětská jména. Která jsou nejkurióznější a jaká nejoblíbenější?

Zaplatím to?

Prenascan není hrazen pojišťovnou, proto si jej pacient musí zaplatit sám. Cena se pohybuje kolem 12 500 Kč.

Co byste ještě měli vědět

Prenascan nedokáže odhalit všechny vývojové vady. Proto je někdy nutné, aby těhotná žena postoupila odběr plodové vody. Avšak i tady nejsou obavy na místě. Riziko, že se něco stane je pouhé jedno procento. Navíc toto vyšetření není bolestivé.  Po výkonu se doporučuje jednodenní klid na lůžku.

Připravujeme: zkušenosti maminek s amniocentézou a prenascanem