Násilí je třeba předcházet, aby se z dětí nestaly oběti

Co pro děti znamená láska?
Zobrazit fotogalerii (3)
  |  Komerční sdělení

Odborníci v Poradně Magdala vytvořili preventivní program pro děti a mladistvé, u kterých je pravděpodobnost, že se s násilím, ať už v roli obětí nebo pachatelů, setkají. Učí je, jak rizikové situace zvládat.

Násilí nás v dnešní době provází na každém kroku, denně a v různých formách. O násilí slyšíme v médiích, reklamách, vídáme ho na ulici, u sousedů. "Na naši odbornou sociální Poradnu Magdala se obracejí oběti násilí, které prošly tím nejhorším, co mohly zažít. K informacím, které by jim pomohly situaci řešit, a k nabídce služeb se však oběti dostávají pozdě a až na základě vlastních špatných zkušeností. Rozhodli jsme se to změnit, a proto jsme vytvořili dlouhodobější preventivní program pro děti a mladistvé, u kterých je větší pravděpodobnost, že se s násilím, ať už v roli obětí nebo pachatelů, setkají," vysvětluje koordinátorka projektu a ředitelka Poradny Magdala Šárka Martinovská.

Co pro děti znamená láska?

Oběťmi i pachateli násilí bývají zpravidla lidé pocházející z nestabilního rodinného prostředí, děti alkoholiků a narkomanů, děti ze sociálně slabých rodin nebo ty, které prošly ústavní výchovou. V dětství nezažily pocit bezpečí a lásky, ale byly často sami přímými účastníky násilí, ať už v roli obětí či svědků. Pokud dítě zažije psychické nebo fyzické týrání, setká se s ním u rodičů či u jiných lidí, vznikají u něj různé druhy poruch chování a poznamená to jejich následující život.

Tito lidé mají v dospělosti problémy se sebevědomím, partnerstvím, rodičovstvím a s tím, kam patří ve společnosti. Nemají se kam vrátit, chybí jim přirozená sociální síť, nemají blízké vztahy a kořeny, ke kterým by se mohli vracet a opírat se o ně. "Tito mladí lidé potřebují citlivý, individuální přístup,“ říká speciální pedagožka a etopedka Eva Písecká z Poradny Magdala, která se podílela na tvorbě preventivního programu. Inspirovala se přitom obdobnými projekty v zahraničí.

Preventivní program oslovil přes 150 dětí
Poradna Magdala zaměřila svůj preventivní program na děti a mladistvé ve věku od 12 do 26 let, kteří vyrůstají v ústavní péči či v péči oddělení sociálně právní ochrany dětí. Šlo o dívky, nezletilé matky z výchovného ústavu a děti z dětských domovů. U této mládeže je zvýšená pravděpodobnost výskytu nebo již počínající projevy poruch chování, násilí, obchodu s lidmi (konkrétně prostituce).
 

Víte, jaké druhy násilí je třeba rozlišit?

Preventivní program probíhal v období od září 2015 do března 2016. Každá skupina dětí a mladistvých prošla osmi tematickými bloky, tedy osmi setkáními s lektory. Účastníkům byla představena na sebe navazující témata: respekt, agrese, gender, násilí, prostituce, obchod s lidmi, domácí násilí a zneužívání nejbližšími. Programem prošlo celkem 155 dětí a došlo k 96 setkání lektorů s dětmi.

"Lektoři vedli děti k porozumění vlastnímu chování. Pracovali s nimi ve skupině, věnovali se nácvikům běžných životních situací a učili děti zdravě a slušně se vymezovat, rozpoznávat nebezpečí, podporovat se, pomáhat si, nebýt lhostejní k pocitům druhých a komunikovat spolu. Zároveň je seznamovali s tím, co to je násilí, jak může vypadat domácí násilí, jakým způsobem se člověk může stát obětí obchodu s lidmi, prostitutkou a že tyto fenomény spolu úzce souvisí. Program posiloval u účastníků znalosti, jejich sociální a komunikační dovednosti, interpersonální vztahy, převážně zážitkovou formou,“ shrnuje Šárka Martinovská.

Co se mladí lidé naučili
Cílem poradny bylo dětem nabídnout zkušenost s odmítáním laskavé manipulace, s tím, jaké atributy by měla mít pracovní smlouva, jakým způsobem se vyznačují klamavé pracovní inzeráty, jak lze vyjádřit konstruktivní kritiku nebo nesouhlas, jak pracovat s vlastní agresí. Seznámili je s tím, že z každé situace existuje východisko a je možné se obracet v případě vlastní nejistoty na odborná pracoviště, která jsou připravena poskytnout pomoc a podporu i třeba s kontrolou pracovní smlouvy, konzultací pracovní nabídky nebo ohledně partnerských vztahů a rodičovství.

Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.


Zdraví

V obraze