Největší modelové kolejiště na světě je v Hamburku. Majitelé do něj investovali již 35 milionů eur

Osobní vlak na cestě do Bergviku
Zobrazit fotogalerii (6)
24.07.2019 - 11:01  

Největší veřejně přístupné modelové kolejiště na světě se nazývá Miniatur Wunderland, je možné je navštívit ve staré hamburské přístavní čtvrti Speicherstadt a majitelé - dvojčata Frederik a Gerrit Braunovi ho spolu s obchodním partnerem Stephanem Hertzem a týmem zaměstnanců budují již 19. rokem. Projekt, původně mnohými považovaný za naprosté šílenství a ekonomickou sebevraždu, vzkvétá, rozvíjí se a možná už brzy přivítá sedmnáctimiliontého návštěvníka.

Vznik Miniatur Wunderlandu

Když byl v letech 1883 - 1927 v blízkosti hamburského přístavu stavěn podle plánů architekta Carla Johanna Christiana Zimmermanna komplex průmyslových budov, nazývaný Speicherstadt, nikdo si jistě neuměl ani v nejmenším představit, jak se za necelých sto let jeho účel využití změní.

V důsledku ekonomického vývoje a zcela nových logistických postupů byly staré budovy skladů časem opuštěny a začaly chátrat - na přelomu tisíciletí proto město Hamburk hledalo způsob, jak tuto specifickou městskou čtvrť nově využít. Začala zde vznikat divadla, kina, restaurace, výstavní sály... A do jedné z budov přišli také bratři Braunovi se svojí myšlenkou postavit zde největší modelové kolejiště na světě - prostor, v němž by lidé mohli „žasnout, bavit se a snít“.

Hamburský výstavní areál Miniatur Wunderland má celkovou plochu 7000 m2, která má postačovat do roku 2028. V současné době dosahuje čistá plocha modelového kolejiště 1 499 m2, je na ní položeno 15 400 metrů kolejí, 3 454 výhybek a jezdí zde 1 040 modelových vlaků. Nejdelší z nich má ovšem délku 14,5 metru, takže na domácí kolejiště by se nevešel.

Wunderland v číslech
Další údaje o kolejišti Miniatur Wunderland jsou rovněž ohromující. V celkem devíti hotových úsecích je instalováno na 263 000 figurek, 9 250 autíček (řada z nich jezdících a svítících), je zde 4 340 budov, osazeno je na 130 000 stromů a na 389 000 miniaturních LED svítidel. Tým spolupracovníků za léta existence projektu odpracoval na 923 000 hodin. Dnes čítá 300 lidí, ale stále se hledají další spolupracovníci.

Mnohotvárný projekt
Když původní majitelé hamburského disco-klubu přišli v roce 2000 s nápadem postavit v přístavní čtvrti obrovské modelové kolejiště, sami příliš nevěřili, že to bude možné. Se žádostí o dvoumilionový úvěr oslovili banku, přičemž si byli jistí, že se jim úředníci vysmějí. U nás by se tak s velkou pravděpodobností stalo, ale hamburská Sparkasse jim úvěr během krátké doby skutečně poskytla.

A díky tomu bylo možné do roka a do dne otevřít první úsek kolejiště, jímž byl model samotného Hamburku (jeho části), rozšířený v roce 2002. V roce 2003 byl zprovozněn úsek s tématem provozu v USA a dále postupně následovaly úseky Skandinávie, Švýcarsko či Letiště Knuffingen. Na něm byly realizovány desítky originálních nápadů jeho tvůrců, díky nimž zde probíhá naprosto reálný letecký provoz, včetně startů, přistání a pozemního odbavování leteckých spojů.

V roce 2016 byl otevřen úsek „Bella Italia“ (mj. se zcela výjimečným modelem činné sopky Vesuv a nákladně zpracovanou bazilikou sv. Petra). O rok a půl později byl dán do provozu i úsek „Bella Italia 2“, jenž představuje Benátky, perlu nejen Itálie, ale od roku 1987 jednu z nejnavštěvovanějších památek UNESCO. Model města na laguně, zmenšený v měřítku 1:87, zabírá plochu přibližně 9 m2, přičemž je na něm zachycena většina budov historického jádra. Vodní kanály, z nichž nejznámější je Canal Grande, široký místy až 70 metrů, jsou - stejně, jako ve skutečnosti - zaplněny gondolami a dalšími plavidly, kolem jsou rozmístěny precizní modely jednotlivých paláců a dalších církevních i světských staveb - mezi nimi exceluje Dóžecí palác (Palazzo Ducale) a rovněž cenný Palazzo Fondaco dei Turci v byzantsko-benátském stylu, chrám sv. Marka, klášterní kostel San Giorgio Maggiore se známou kopulí, knihovna a zvonice, most Ponte di Rialto a další památky.

Dokonalost v detailu
Na celém modelu jsou všechny budovy barevně upraveny tak, aby co nejvíce připomínaly skutečný stav, včetně stop působení deště a větru. Některé ze staveb jsou opatřeny i velmi výraznou patinou a mají naznačené již velmi viditelné opotřebení, až na cihly oloupanou omítku apod. Jen na stavbě modelu centra Benátek strávili pracovníci kolem 35 000 hodin a umístili sem 206 domů, 26 mostů, 150 gondol a více než 3 000 figurek.

Osvětlení je provedeno pomocí více než 4 000 LED. Model města Benátek není ani zdaleka typickým kolejištěm - nejsou zde koleje, ale jako součást italského projektu v rámci Miniatur Wunderlandu má určitě co nabídnout všem návštěvníkům. Dále se pracuje na modelu Monackého knížectví a na romantické krajině Provence.