Hora Matky Boží sloužila jako "soustřeďovací tábor" pro řeholníky. Dnes je přístupná všem

Horu Matky Boží můžete navštívit i v zimě - a je to krásná podívaná
Zobrazit fotogalerii (4)
 

Na výlet není nikdy špatné počasí, tak to alespoň říkají zarytí turisté, které od procházky přírodou a poznávání nových míst neodradí skutečně vůbec nic. Pojďme se k nim připojit a vyrazit třeba na Horu Matky Boží u Králík. Co je tam možné vidět?

Objekt za minulého režimu sloužil jako tak zvaný soustřeďovací klášter, kam byli v roce 1950 v rámci tak zvané akce “K” odvezeni příslušníci mužských řeholních řádů. V těchto soustřeďovacích klášterech, které plnily v podstatě roli koncentračních táborů, byli řeholníci nuceni pracovat pod dozorem a správou státních orgánů. V té době bychom se ale do areálu kláštera jen tak snadno nedostali (a samozřejmě ani ti, keří byli nuceni pobývat za jeho zdmi, nesměli tyto hranice překročit).

Nebyl prostor pro pochybnosti

Zákaz vstupu byť jen do okolí kláštera byl jasně vymezen značkami a upozorněními, ale také ostnatým drátem, která nedal prostor pochybám. Tento přísný režim, který řeholníkům mimo jiné ukládal i těžkou práci v lese a podobně, částečně skončil o deset let později, kdy mnozí směli odejít s tak zvaným státním souhlasem do farností nebo bez něj do civilních povolání mimo soustřeďovací kláštery.

Postavím kostel, rozhodl se malý chlapec

Historie tohoto místa je ale mnohem delší, vždyť hora (tehdy se jí říkalo Lysá hora) sloužila jako poutní místo již za třicetileté války. Jedno z dětí, které sem v té době chodily, budoucí královéhradecký biskup Tobiáš Jan Becker se již v dětství rozhodl, že právě zde vybuduje kostel. A svoje dětské předsevzetí také splnil. V roce 1696 tak byla zahájena stavba kostela, na níž se podíleli lidé ze širokého okolí. Traduje se, že bez velkého vybavení vynosili na horu veškerý materiál bez nároku na jakoukoliv odměnu, jen v touze pomoci při stavbě nového svatostánku, který se v pozdějších letech rozvinul do nádherného a honosného komplexu. K vysvěcení kostela došlo v roce 1700.

Památník internace připomíná neblahá léta kláštera

Mariánské poutní místo Hora Matky Boží leží pod Kralickým Sněžníkem, nedaleko česko-polských hranic v katastru obce Králíky. Návštěva poutního kostela Nanebevzení Panny Marie je možná denně, od dubna pak stejně tak je volný také vstup na nádvoří poutníků a do kaple Svatých schodů.
Součástí areálu je také Památník obětem internace, který nabízí pohled právě do let, kdy klášter sloužil k velmi neblahým účelům zadržování příslušníků řeholních řádů komunistickým režimem. V běžném provozu je stejně jako například kaple Svatých schodů přístupný od dubna, ale v případě zájmu o prohlídku skupinou zájemců je možné domluvit si návštěvu i mimo běžnou otvírací dobu.

Hora Matky Boží je místem, kde nejen poutníci, ale i ti, kteří touží po zážitcích z krásné cesty a prohlídky kostela, jistě dosáhnou svého cíle - a nezáleží přitom ani na počasí.