Když minulý režim rozprodával židovské náhrobky. Kameny z Václavského náměstí budou k vidění v synagoze

Jen na desítkách jsou dohledatelné nápisy a symboly
 

„Nepředpokládáme, že tu skládanku někdo dá dohroromady,” říká předseda Židovské obce František Bányai o nalezených kamenech, které se ze hřbitova dostaly až na Václavské náměstí. Co s poněkud netradičním archeologickým nálezem chystá Židovská obec v Praze?

Dlouho očekávaná rekonstrukce Václavského náměstí konečně začala. Od roku 2005 má Praha připraven vítězný projekt architekta Jakuba Ciglera, ale až v roce 2020 se město pustilo do práce. Dělníci tak lidově řečeno kopli do země a nestačili se divit.

Dlažba na pěší zóně v dolní části Václavského náměstí byla složená z židovských náhrobků. Neuctivé zacházení má na svědomí minulý režim, který zde budoval novovou pěší zónu v osmdesátých letech. Jaké jsou s tímto kontroverzním nálezem v současnosti plány?

Odkud-kam

Co udělá správa města, pokud je objeven takto významný archeologický nález? Tadeáš Provazník z oddělení médií na Magistrátu hl. m. Prahy popsal situaci takto. „Všechny nalezené kostky z židovských náhrobků jsme předali Židovské obci v Praze. Magistrát nemá žádné speciální oddělení, které by se zabývalo archeologií, ale v rámci podobných nálezů a úprav spolupracujeme s Národním památkovým ústavem,“ vysvětluje Provazník.

V návaznosti na memorandum s Magistrátem hlavního města Prahy dohlíží Židovská obec v Praze na rozebírání původní dlažby spodní části Václavského náměstí. „Jedná se asi o 650 leštěných kamenů a dalších přibližně 60 má na sobě viditelné nápisy,“ říká předseda ŽOP František Bányai.

„Aktuálně jsou kameny uloženy v depozitáři a 25. května je vystavíme v Jeruzalémské synagoze. Následně budou odvezeny na Starý židovský hřbitov,“ pokračuje Bányai. Kameny z náhrobků však nejsou původně ze žižkovského hřbitova, i když by se tato varianta nabízela vzhledem k tomu, že při výstavbě zdejšího vysílače musel významný kus hřbitova ustoupit megalomanské stavbě minulého režimu.

Odkud tedy nález pochazí? „S jistotou nevíme, ale předpokládáme, že se jedná o náhrobky ze hřbitovů v severních Čechách. V Chomutově je známo, že se s nimi obchodovalo.“ Ani komunistický režim se k Židům a jejich památkám nechoval zrovna přívětivě, ba naopak, podobný případ je jen jeden příklad z mnoha.

Nikdo to nedá dohromady

„Nepředpokládáme, že tu skládanku dá někdo dohromady, ale třeba kameníci vždy poznají, odkud jaký kámen pochází, ale naše domněnka je jasná,“ pokračuje Banyai. Předseda Židovské obce v Praze také poznamenal, že v následujících dnech revitalizace lze očekávat ještě další řadu podobných nálezů: „Počítám, že jich tam bude dvakrát až čtyřikrát tolik,“ s nadhledem se také trefně vyjádřil na adresu minulého režimu, který často používal domnělou krásu jen na povrchu. „Zvenku hezké a z druhé strany to nikdo nevidí. Podobně tomu bylo za minulého režimu na Královské cestě, kdy fasáda byla krásně upravená, ale uvnitř to byl děs.“

Pro veřejnost tak bude unikátní nález k vidění od 25. května v Jeruzalémské synagoze v Praze. Jak už bylo výše zmíněno, budou následně převezeny kameny na Židovský žižkovský hřbitov ve Fibichově ulici.

KAM DÁL: Praha se probouzí k životu. Židovské město zeje prázdnotou, Na Příkopech jsou plné obchody.