Mizejíci město, které odolávalo morovým ranám. Benátky už za několik desítek let nemusí existovat

Náměstí San Marco pod vodou není nic neobvyklého
 

Jedná se o jedno z nejkrásnějších míst na světě. Silný historický, společenský a kulturní význam je tu zde cítit na každém rohu. V posledních několika letech se však z Benátek stal turistický ráj, který odolával davům návštěvníků z celého světa. To není vše, s čím se musí město na kůlech vypořádávat.

Koronavirus vyprázdnil ulice všech velkých měst, kde turismus hraje velkou roli. Vzhledem k tomu, jak masivně byla pandemií zasáhnuta Itálie, nevyhnuly se tomuto zvláštnímu jevu ani Benátky. Jednalo se tak o zcela výjimečnou situaci v kontextu celé historie tohoto půvabného místa. Živo zde totiž bylo odnepaměti.

Bahnitá Laguna

Úplný počátek města historici spojují s obdobím stěhování národů na konci středověku. Obyvatelstvo bychom zde našli už v 5. století. Jednalo se osadníky, kteří utíkali před řáděním barbarů a našli útočiště na bahnitých ostrůvkách Laguny. Z primitivních chýší na dřevěných pilotách se postupem času vyvinulo silné město, a to hlavně díky své poloze.

Obchod s východním středomořím a Byzancí zde pro rozvoj hrál zásadní roli. Silné loďstvo a dobré diplomatické styky z Benátek dělaly jedno z nejmocnějších míst v Evropě. Benátčané v čase odolávali útokům Osmanské říše a s tlakem konkurenčních měst, jako byl Janov a Pisa.

Absolutního vrcholu dosáhly Benátky na přelomu 15. a 16. století, kdy tehdejší republika sv. Marka učinila z města centrum výtvarného umění. Umění zde hrálo a hraje podstatnou roli dodnes. Stačí si vyjmenovat několik elit svého oboru, ať už šlo o malíře Tiziana, Veronese, Tiepola či architekty Scamozziho, Palladia a další. Stejně tak je nutné zmínit jméno dramatika Carla Goldoniho nebo hudebního skladatele Antonia Vivaldiho.

Konec Benátské republiky

Až v 16. století tato evropská velmoc dosáhla svého úpadku. Nové obchodní cesty kolem Afriky a expanze Turecka završila v roce 1797 francouzská okupace. Od té doby se Benátky staly součástí jiných mocností. Francouze nahradilo Rakousko a po prohrané bitvě u Slavkova se Benátky staly znovu francouzské. Když nakonec padl Napoleon, moc nad tímto přístavním městem získala znovu rakouská monarchie. Až v roce 1866 se město připojilo k sjednocené Itálii.

Jediné na světě

Výše zmíněná stručná historie času na tomto unikátním místě schované v bahnité Laguně plně neodhaluje vše, proč jsou Benátky dodnes tak neuvěřitelné místo na zemi. Kromě toho, že město leží v podstatě na vodě, jsou hlavním lákadlem Benátek zdejší kanály.

Ty se územím proplétají jako žíly. Navíc zde najdeme perly architektury a umění. Asi nejvýraznější stavbou je bazilika svatého Marka a přilehlé náměstí stejného jména nebo Dóžecí palác. Historického období 12. až 15. století nejsou jediným prvkem, kvůli kterému vás Benátky okouzlí. Nádherné stavby najdeme i z období renesance a baroka. Ať už se jedná o stavbu Bibliotheca Marciana a kostel San Giorgio Maggiore či barokní kostel Santa Maria della Salute.

Benátky zároveň nelze navštívít bez pohledu na Canal Grande dlouhý 4 kilometry. Ke kanálům samozřejmě patří tradiční benátské gondoly, které je zde možné využívat již od 11. století.

Italské město však také platí daň za svoji unikátní krásu. Právě třeba tím, že se postupně každý rok potápějí o 1-2 milimetry. Za posledních 30 let se tak město propadlo o 13 centimetrů. Zcela tradiční je také boj s přívalovými vlnami vody. Návštěva Benátek se tak někdy může proměnit ve velké dobrodružství. Určitě je však nutné je alespoň jednou za život vidět na vlastní oči. Nikdy na to nezapomenete…

KAM DÁL: Města ve stínu Prahy. Krásná místa, která stojí za to objevovat

 


Životní styl

Zdraví