Nádherné mozaiky i okna: U Jeruzaléma se našly zbytky staré baziliky

Izrael nabízí ještě mnoho neobjeveného
23.10.2019 - 17:00  

Archeologové u Jeruzaléma našli zbytky baziliky z byzantského období postavené na počest mučedníka, jehož jméno ale neznají. Našly se nádherné mozaiky i okna. Vědci podle svého dnešního oznámení stavbu baziliky datují do 6. století, avšak nejsou schopni identifikovat toho, jemuž byla zasvěcena.

Bazilika byla postavena za východořímského císaře Justiniána I., s jehož epochou se pojí kulturní rozkvět a vznik známých staveb. Na místě nálezu v izraelském městě Bejt Šemeš se našly zachovalé krásné mozaiky s podobami ptáků, ovoce a dalších rostlin, barevné fresky a také řecký nápis.

Pro slavného mučedníka

"Na dvoře toho kostela jsme nalezli nápis, který vysvětluje, že je místo zasvěceno památce 'slavného mučedníka'. Ten ale není jmenován, zůstává pro nás tajemstvím," řekl šéf vykopávek Benjamin Storchan.

Místo se nachází asi šestnáct kilometrů západně od Jeruzaléma. Pod hlavní částí baziliky je krypta, v níž zřejmě spočívaly ostatky onoho mučedníka. Šlo o nejuctívanější část stavby a podle Storchana právě sem proudili poutníci.

Podílel se i panovník

Z okázalosti baziliky odborníci usuzují, že stavba vznikla na památku významné osoby. V mozaice se dochoval i další nápis, který dokládá, že o pozdější rozšíření stavby se zasloužil byzantský císař Tiberios II. Konstantinos, který vládl v letech 578 až 582.

Storchan řekl, že kostel překonává ostatní nálezy tohoto druhu v Izraeli svou zachovalostí a tím, že se na jeho založení podílel panovník.