Smrt i ochrana: Sloupy vysokého napětí chrání v zimě drobné živočichy

Sloupy vysokého napětí chrání drobné živočichy
14.12.2019 - 10:30  

Vědce často překvapí nečekaný objev při pátrání po úplně jiném problému. Stejně tak se podařilo odhalit skutečnost, že sloupy vysokého napětí jsou pro některé živočichy velmi prospěšnými pomocníky pro přezimování...

V okolí sloupů vysokého napětí se daří drobným živočichům. Podle studie vědců z Ústavu biologie obratlovců Akademie věd ČR tam žije více zvířat a druhů než v okolní zemědělské krajině. Tato místa jsou také důležitá přezimovací stanoviště. Vlivem zemědělství ve druhé polovině 20. století výrazně ubylo neobdělávaných stanovišť v krajině. To má negativní dopad na počty hmyzu, polního ptactva i drobných savců. 

Náhodný objev

Autor výzkumu biolog Martin Šálek k současné studii však došel v podstatě náhodou. „Poprvé mě to napadlo před několika lety během projektu, který sledoval úmrtnost dravců kvůli sloupům vysokého napětí. Všiml jsem si, že v okolí těchto sloupů je mnohem víc myších děr než jinde,“ prozradil.

Přinášejí smrt i ochranu

V roce 2018 proto s kolegy provedl průzkum v jižních Čechách, který jeho domněnky potvrdil. Během pozorování zjistili, že kolem sloupů žilo v zimních měsících více zvířat a rozmanitých druhů malých savců než v okolní zemědělské půdě.

U sloupů se podle vědců dařilo i některým ptákům a hmyzu, včetně ohrožených druhů. Elektrické vedení, které mnohdy představuje smrtelné riziko pro ptáky, tak v zemědělské krajině zvířatům zároveň poskytuje důležité útočiště.