Nejpomalejší koncert na světě byl po letech rozšířen o dva tóny, skončí v roce 2640

Další úprava je nyní plánována na 5. února 2022
 

Posluchači nejpomalejšího koncertu na světě v podobě kompozice Organ2/ASLSP zesnulého amerického skladatele Johna Cage, kterou od roku 2001 uvádí románský kostel v německém Halberstadtu, se po sedmi letech dočkali dalšího rozšíření hudebního zážitku, a to o dva tóny. Koncert, který je označován za věčný či mezigenerační, má skončit v roce 2640.

„Je to projekt naděje,“ říká o akci šéf Cageovy nadace Rainer Neugebauer. „Pokud přetrvá až do 4. září 2640, bude to pro tento kostelík nejdelší doba míru, které se kdy dočkal,“ dodává.

Cage, který byl známý svými hudebními experimenty, skladbu ASLSP (As SLow aS Possible, Co nejpomaleji) připravil nejprve pro klavír a o dva roky později ji přepracoval pro varhany. V roce 1997, pět let po Cageově smrti, varhaníci, hudební teoretici, filozofové i teologové na sympoziu v Trossingenu diskutovali o podobě díla. Cage totiž nikdy neuvedl, jak pomalu by jeho skladba měla být hrána, běžně ale její předvedení trvalo několik desítek minut. Výsledkem debat byl závěr, že skladba může trvat nekonečně dlouho, přinejmenším po dobu životnosti varhan, trvání míru či ochoty budoucích generací v projektu pokračovat.

Kolébka moderní hudby

Z Trossingenu už byl jen krůček k realizaci. Za dějiště byl vybrán někdejší klášter svatého Burcharda v sasko-anhaltském Halberstadtu. Toto město je totiž považováno za kolébku moderní hudby, neboť zde v roce 1361 byly postaveny zřejmě první varhany s dvanáctitónovou klaviaturou.

Osmistránková partitura byla připravena pro koncert v délce 639 let, začátek byl stanoven na rok 2000. Tato doba nebyla určena náhodně, ale jako oslava 639 let od stavby zmíněných, ale nedochovaných varhan. Kvůli odkladům ale skladba začala až 5. září 2001, takže neskončí v původně plánovaném roce 2639, ale až o rok později.

Zajímavostí bylo, že první rok a půl od spuštění varhany nevydávaly žádný zvuk, neboť Cageova skladba začíná pauzou. První tóny tak zazněly až v únoru 2003.

Připojili nové píšťaly

Ke změně tónů dosud docházelo zhruba v ročních či půlročních intervalech, od října 2013 ale žádná úprava nenastala. Nové tóny, kterými jsou gis a e', spustili sopranistka Johanna Vargasová a skladatel Julian Lembke, kteří k varhanám připojili dvě nové píšťaly. Stalo se tak u příležitosti 108. výročí Cageova narození. Díky pytlíkům s pískem, které zajistí stlačení příslušných kláves, budou píšťaly v příštích letech až do další úpravy vydávat tóny.

Další úprava je nyní plánována na 5. února 2022, kdy utichne gis. O další dva roky později se naopak rozezní d'. Jak varhany aktuální zní, je možné si poslechnout nejen v kostele, ale i na webu projektu.

KAM DÁL: Marta Kubišová: Jsem ráda, že před 30 lety netekla krev. Teda kromě těch zmlácených studentů.


Životní styl

Hobby