Jiří Mazánek - vynikající odborník a laskavý člověk

Prof. MUDr. Jiří Mazánek, DrSc.
 

Když jdeme do zubní ordinace, málokdy nás provází radostné očekávání. Pokud byste zašli do ordinace prof. Jiřího Mazánka – a je třeba dodat, že v ordinační době tam čekají desítky – uvidíte laskavou tvář, pochopení a dokonalé ošetření.

Klasickou ordinaci má na klinice stále, i když operuje nejsložitější zákroky v oblasti obličejové chirurgie. Sjíždějí se k němu pacienti nejen z hlavního města, ale i z širšího okolí Prahy.

Prof. Mazánek při přednášce

 

Prof. MUDr. Jiří Mazánek, DrSc., je významnou osobností české medicíny; svou prací ovlivnil nejen stomatologii, ale i čelistní a obličejovou chirurgii, klasickou chirurgii a onkologii. Stál také u rozvoje laserové medicíny v České republice i v Evropě.

Narodil se v dubnu 1943 v Poděčelech na Chrudimsku. Po studiu na Fakultě všeobecného lékařství Univerzity Karlovy se v roce 1988 stal docentem pro obor stomatologie a doktorem lékařských věd, od r. 1990 je profesorem. Dlouhá léta vedl největší klinické stomatologické pracoviště v ČR, působil jako proděkan 1. lékařské fakulty UK, aktivně pracoval v České stomatologické komoře a obor zastupoval v mnoha odborných radách. Je autorem klíčových učebnic a dalších učebních textů, držitelem mnoha ocenění za vědeckou i pedagogickou činnost; mimo jiné získal Cenu ministra zdravotnictví ČR za výzkum, Medaili a Cenu Josefa Hlávky pro významné osobnosti české vědy v r. 2013 a o rok později Zlatou medaili Univerzity Karlovy Praha 2014. A letos mu ČLS JEP udělila Cenu J. E. Purkyně. 

 

Laskavý přístup je pro něj celoživotní charakteristikou

Děkan 1. LF UK prof. MUDr. Aleksi Šedo o něm říká: „Je to člověk, který dokázal spojit obsáhlé odborné znalosti s vynikajícími osobními vlastnostmi a je příkladem už pro několikátou generaci lékařů.“ 

A pan profesor Mazánek k tomu se skromností sobě vlastní říká:  „Vyznamenání vnímám - víc než jako osobní ocenění vykonané práce - jako poctu odbornosti, tedy maxilofaciální chirurgii a stomatologii, kterou jsem měl tu čest reprezentovat řadu let na úrovni národní a mezinárodní.“

 

(Přečtěte si v naší rubrice zdraví: V prevenci je vtip medicíny)

Obličejové protézy pro nejsložitější případy

Prof. Mazánek se svým týmem a ve spolupráci s kolegy z Laboratoře biomechaniky lidského těla ČVUT a firmou Lasak již několik let řeší problematiku tzv. 3D custom made implantátů a epitéz (speciálních obličejových protéz). Cílem je vytvořit efektivní metodu návrhu a tvorby náhrad kostí i měkkých tkání při různých defektech obličeje. .Společně s prof. Václavem Seichertem z Anatomického ústavu VFN připravuje i publikaci, která odborné i laické veřejnosti přiblíží historii české stomatologie.

 

Pan profesor má děti, vnoučata a rád tráví volné chvíle ve svém druhém bydlišti – v domku poblíž Sázavy. Rád pracuje na zahradě.

Zítra si přečtěte rozhovor s prof. Mazánkem:

Dá se vyšším věku ještě něco zachránit, ceny za ošetření zubů, zubní implantáty a další témata


Zdraví

Hobby