S námi to zvládnete

Ilustrační fotografie
  |  

Rozhovor s Martou Vackovou, spoluzakladatelkou a současnou ředitelkou společnosti RUAH, která poskytuje specializovanou péči o pacienty v domácím prostředí v okrese Benešov.

S jakým cílem jste společnost RUAH zakládali?

Chtěli jsme umožnit lidem, kteří potřebují zvýšenou péči ať zdravotní či v rámci sociálních služeb, aby mohli být co nejdéle v domácím prostředí. Nejčastěji se jedná o péči po propuštění z nemocnice, péči o rodiče, kteří už nejsou soběstační, ale i pacienty v těžké nemoci, kde nemocnice není řešením zdravotního stavu. Naše služby jsou postavené na úctě a respektu ke každému člověku.

Co tedy nabízíte?

Jedná se o sociální a zdravotní služby. Sociální služby jsou určené lidem, kteří kvůli věku, nemoci nebo složité sociální situaci potřebují pomoc s každodenní péčí o sebe a svou domácnost. V rámci zdravotnich služeb pak pečujeme o pacienty, kteří potřebují dlouhodobou péči a jediným důvodem pro jejich hospitalizaci by bylo třeba to, že si nemohou sami zajet k ošetřujícímu lékaři. Naše zdravotní sestřičky odborně zajišťují převazy, injekce, infuze, prostě výkony, které bez problémů mohou být prováděny v domácnostech klientů.

A co když už nemocnice není řešením a pacient si přeje dožít doma?

Hospicová péče je asi nejnáročnější část našich služeb, kde pracují lékaři, zdravotní sestry, sociální pracovníci a psycholog. Na vyžádání i duchovní. Je to péče poskytovaná lidem, kteří umírají, kteří už nemají naději na vyléčení své nemoci, přesto chtějí i ten čas, který mají strávit co nejhodnotněji. Chtějí být se svými blízkými a naše péče jim umožňuje tento čas prožít doma. Jsme schopni jim poskytnout odbornou péči na takové úrovni, aby nemuseli být hospitalizováni v nemocnici. K pacientům dojíždí návštěvní službou odborný paliativní lékař, který řeší příznaky nemoci, tlumí bolest a další obtěžující projevy. Zdravotní sestřičky pravidelně pacienta navštěvují a rodina se na ně může kdykoliv obrátit, když se stav zhorší či změní, protože pro tyto případy zajišťujeme telefonickou Hot linku 24 hodin denně. Sociální pracovnice pak pacientovi pomáhají s hygienou, s péčí na lůžku a tak dále. Naše služby zahrnují i zapůjčení pomůcek jako je polohovací postel, oxygenátor a další pomůcky, které jsou potřeba k zajištění kvalitní péče o nemocného v domácím prostředí.

Jak se zájemce dostane do vaší péče?

Nejjednodušší cestou je zvednout telefon a zavolat do naší poradny. My s ním probereme, jaká je jeho situace a pomůžeme mu nastavit péči tak, jak je opravdu potřeba. Cesta k naší péči také vede přes dotaz a konzultaci u svého praktického lékaře či odborného lékaře v nemocnici, se kterými také spolupracujeme. Zareagovat od chvíle, kdy se s námi klient domluví na péči, dokážeme do 24 hodin.

Kde všude vaši péči poskytujete?

Naše péče je smluvně omezená  pojišťovnami na okres Benešov. RUAH o.p.s. je smluvním partnerem těchto zdravotních pojišťoven: OZP, VZP, VOZP, ZPMV, ČPZP

A když někdo bydlí těsně za hranicemi okresu Benešov?

Pokud tam není nikdo jiný, kdo by tu péči mohl poskytnout, tak jsme schopní to řešit.

Jak dlouho můžete své služby přes zdravotní pojišťovny poskytovat?

Jedná se o vyžádanou péči, a proto záleží na zhodnocení zdravotního stavu odborným nebo praktickým lékařem a jejich předpisu.

Jak je to s úhradou vašich služeb?

Každá ta péče má svůj způsob úhrady. Základní zdravotní péče je plně hrazená ze zdravotního pojištění, tam lidé neplatí vůbec nic. Jedná se o péči, kterou předepíše praktický lékař nebo lékař v nemocnici, když propouští pacienta do domácího léčení.

Sociální péče je hrazená podle zákona o sociálních službách, takže je to dotovaná cena v průměru 110 Kč na hodinu. Co se týká paliativní péče, tam se v tuto chvíli platí pouze 1.000 Kč vstupní poplatek. Je jedno, jak je ta péče dlouhá. Je v ní vlastně zahrnut celý komplex služeb, tj. pohotovost 24 hodin denně, zapůjčení pomůcek a tak dále.

Musí být vždy někdo doma s pacientem, když přijedete?

To záleží, o jaký druh péče se jedná. U sociální a zdravotní domácí péče určitě nemusí, protože tam my naopak pomůžeme rodině v době, kdy ona tu péči nemůže zajistit. Naopak u hospicové péče tam je opravdu nutné, aby byla zajištěná 24 hodinová přítomnost někoho z členů rodiny. I tady ale mohou pomoci naši sociální pracovníci.

Jak vás mohou zájemci kontaktovat?

Telefonicky nás mohou kontaktovat od pondělí do pátku od 8 do 16 hodin na telefonu 733 741 707 nebo 733 741 706 a domluvit si vše potřebné.

Poradna je otevřena každé pondělí a středu od 13 do 15 hodin na naší adrese:

RUAH o.p.s., Tyršova 2061, Benešov

e-mail: poradna@ruah-ops.cz, další informace také můžete naleznout na našich stránkách: www.ruah-ops.cz