Zmrzlina je pod kontrolou

 

Orgány ochrany veřejného zdraví se zaměřují na prodej zmrzliny. Během měsíce července uložily pokuty za sto padesát tisíc korun a v šesti případech dokonce nechali zavřít provozovnu.

Hygienici se zaměřují zejména na výrobu zmrzliny studenou cestou nebo na dováženou hlubokomraženou zmrzlinu.  Kontroly provádějí i tam, kde je zmrzlina pouze součástí nabídky, nikoli hlavní částí sortimentu.

„V červenci letošního roku bylo provedeno 420 kontrol výroby a prodeje zmrzlin ve více než 300 provozovnách. Mezi nejčastější závady patří opakované nedodržování provozní a osobní hygieny, neodpovídající značení zmrzlinových směsí i rozpracovaných polotovarů, neodpovídající podmínky pro skladování potravin nebo používání potravin s prošlou dobou minimální trvanlivosti. Z důvodu hrubého porušení hygienických zásad při výrobě a manipulaci s potravinami byl v 6 případech vydán zákaz činnosti,“ vysvětlil hlavní hygienik ČR Vladimír Valenta.

Za červenec bylo uloženo 70 pokut v celkové výši přesahující 150.000,- korun. Mezi 45 opatřeními bylo nejčastější nařízení dezinfekce zmrzlinového stroje a pracovních ploch, likvidace polotovarů s prošlou dobou trvanlivosti nebo nařízení povinného ověření mikrobiologické nezávadnosti zmrzliny.

Během letoška bylo na mikrobiologické vyšetření odesláno 320 vzorků zmrzlin, z nichž 87 hodnotili hygienici jako nevyhovující. V řadě případů musel být polotovar zlikvidován, protože obsahoval nepovolené barvivo. 

V prověřování prodeje zmrzliny budou pokračovat nejméně do konce září a zkontrolovat plánují ještě kolem 1000 provozoven. 

Klíčová slova: