Drogově závislým teenagerům budou sloužit dva noví odborníci

Cílem projektu je včasná péče o mladistvé uživatele návykových látek
 

Středočeský kraj jako první  v České republice zavádí specializovaný tým pro pomoc mladistvým uživatelům drog od 15 do 18 let. Spolupracovat bude i kladenská nemocnice.

Rada kraje rozhodla o financování služby následné péče o dva pracovníky, sociálního pracovníka a adiktologa-psychoterapeuta, kteří se zaměří právě na tuto věkovou kategorii.

Adiktologie (z anglického addictology) je věda, zabývající se závislostmi, jejich prevencí, původem, léčbou, výzkumem, poradenstvím a jinými souvislostmi. 

„Vedení adiktologické kliniky 1. lékařské fakulty Všeobecné fakultní nemocnice Praha v čele s profesorem Michalem Miovským se na Středočeský kraj obrátilo s návrhem zapojit se do programu sítě adiktologických ambulancí pro dorost. Zařízení sociální intervence Kladno ve spolupráci s kladenskou krajskou nemocnicí vytvoří úzce spolupracující tým pro zdravotnickou i sociální oblast adiktologické ambulance,“ uvedl středočeský hejtman Miloš Petera (ČSSD).

Adiktologické pracoviště pro mladistvé otevře v září letošního roku. Během prázdnin se odborníci projektu zúčastní semináře pořádaného krajem.

Zařízení sociální intervence Kladno již provozuje program pro rodinné příslušníky závislých osob. Chybí však zde vytvoření systematického programu, který nabízí úzkou spolupráci s adiktologickou klinikou. Kraj přispěje na vznik dvou míst v sociální oblasti, další potřební odborníci – psychiatr, případně klinický psycholog – budou hrazeni ze systému zdravotní péče.

„Propojováním zdravotní a sociální péče v této cílové skupině je reálné dosáhnout změny životních postojů a následně životního stylu tak, aby byl uživatel návykových látek správně vyšetřen, zdali netrpí dalším psychiatrickým onemocněním, které limituje jeho život, a zároveň aby porozuměl svému sociálnímu a rodinnému prostředí, dokázal se v něm orientovat, spolupracovat a přebírat odpovědnost za své chování,“ sdělila radní pro oblast sociálních věcí Emílie Třísková.


Životní styl

Zdraví

Hobby