Lékařů i sester přibylo, sestry ale chybějí v nemocnicích

Lékaři i sestry dostanou vyšší platy, nemocnice budou modernější
 

Lékařů i sester v českém zdravotnictví přibývá, mezi kraji jsou však rozdíly. Nejvíce lékařů z celé republiky je v Praze, nejméně v Karlovarském kraji. Ve Středočeském kraji mají počty lékařů i sester mírně vzestupnou tendenci.

Loni pracovalo v českém zdravotnictví 41 292 lékařů, meziročně o 561 více, mezi kraji jsou však rozdíly. Nejvíce lékařů bylo evidovaných v Praze, nejméně naopak v Karlovarském kraji. Meziročně přibylo také sester, loni pracovalo ve zdravotnictví 83 258 sester, meziročně již o 406 více.

 

V rámci Středočeského kraje od roku 2014 lékařů i sester o pár desítek přibylo. Roku 2014 bylo ve Středočeském kraji 3 593 lékařů, roku 2015 to bylo 3 672 lékařů. Sester bylo roku 2014 ve Středočeském kraji 7 133, o rok později 7 187. Situace v Praze je trochu jiná. Zde bylo roku 2014 lékařů 8 392, roku 2015 už 8 497 lékařů. Sester ovšem bylo roku 2014 v Praze 15 097, o rok později však 14 997.

 

Podle lékařské komory je lékařů i sester nedostatek, některá oddělení omezují provoz nebo se dokonce uzavírají. “Alarmující je situace u zdravotních sester, meziročně v lůžkové akutní péči počty klesly o 300, trend trvá od roku 2010," řekl k tomu ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček. Podle ministra stoupají počty sester v ambulantní péči, kam sestry odcházejí z JIP a oddělení se směnným provozem.

 

Vzestupná tendence počtu zdravotníků tedy nemusí odpovídat počtům lékařů i sester v nemocnicích. Navíc je třeba brát v potaz, že Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS) sbírá data elektronicky a sleduje úvazky, nikoli konkrétní osoby. Tedy může být dvakrát počítán lékař, který pracuje v nemocnici i ambulanci. Tím mohou být sesbíraná data zkreslená.

 


Hobby

Osobnosti