4 hříchy, které ohrožují srdce

03.07.2015 - 12:23  

Čemu se vyhnout, když se chcete dobře starat o své srdce?

Kouření, málo pohybu, hodně stresu, častá konzumace tučných či sladkých jídel. To jsou hlavní „hříchy“ naší životosprávy, které významně ohrožují naše srdce. Důsledkem může být infarkt myokardu nebo poruchy srdečního rytmu včetně fibrilace síní.

 

Hřích 1: Cigarety

Kouření patří k největším hříchům s nepříznivým vlivem na srdečně cévní systém. Zvyšuje srážlivost krve, narušuje stěny tepen, na kterých se snáze ukládají tukové látky. Tím se snižuje průtok krve. „Srdce bývá kvůli kouření také nedostatečně zásobeno kyslíkem. Aby mohlo správně fungovat, musí zvýšit svůj výkon. To se může projevit zvýšením krevního tlaku. Vysoký krevní tlak bývá jednou z příčin poruch srdečního rytmu, včetně té nejčastější, tzv. fibrilace síní,“ popisuje prof. MUDr. Miloš Táborský, Ph.D., přednosta I. interní kardiologické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc a Univerzity Palackého v Olomouci.

Hřích 2: Málo pohybu

Každý kilogram váhy navíc se projeví i na fungování srdce. To musí víc pracovat, aby dokázalo rozvést kyslík a živiny do všech částí těla. „U obézních lidí je větší riziko vzniku například fibrilace síní než u osob s normální váhou. Navíc je s ní spojena i celá řada dalších komplikací, například cukrovka, které mohou zvyšovat možnost vzniku této poruchy srdečního rytmu,“ říká prof. Táborský.

Hřích 3: Hodně stresu, málo odpočinku

Srdci neprospívá ani dlouhodobý stres, i ten může vyvolat poruchu srdečního rytmu. Krátkodobě se může u člověka vyskytnout srdeční arytmie způsobená emocionálním vypětím, stres zapříčiněný například nedostatkem odpočinku může být rizikovým faktorem pro vznik chronické poruchy srdečního rytmu. „U déle trvajících arytmií je třeba neotálet a obrátit se na lékaře. Některé z nich mohou být závažné a je třeba je co nejdříve začít s léčením,“ říká prof. Táborský.

Hřích 4: Tučná a sladká jídla

Na stav tepen v těle má negativní vliv nadměrná konzumace sladkostí, uzenin, tučných mas. Jsou zdrojem cholesterolu, který je rizikovým faktorem pro vznik aterosklerózy; tukové látky se usazují na stěnách cév, postupně je zužují a snižují i jejich pružnost. „V některých případech může dojít k omezení průtoku krve a nedostatečnému vyživování některých orgánů, včetně srdce. To pak nemusí dostatečně přečerpávat krev a může se tak narušit srdeční rytmus,“ vysvětluje prof.Táborský.