Hypo nebo hyper?

06.07.2015 - 18:45  

Pokud štítná žláza nevytváří správné množství hormonů (tyroxinů), objevují se první obtíže. 

Jestliže je vaše štítná žláza málo aktivní, pak produkuje méně hormonů, a to vede ke stavu, který se nazývá hypotyreóza. Pokud je vaše štítná žláza příliš aktivní, uvolňuje do krevního oběhu příliš mnoho hormonů, a onemocníte hypertyreózou.

Hypotyreózu neboli sníženou funkci štítné žlázy u nás trpí téměř 20 procent žen ve věku kolem 50 let. Objevuje se však i u mladších ročníků.

Štítná žláza je neznámějším endokrinním orgánem. Její onemocnění probíhají zdánlivě bezpříznakově, ale důsledky pro organismus mohou být závažné. Při správných preventivních postupech lze chorobu včas odhalit. Většina onemocnění štítné žlázy je dobře léčitelná a při správně vedené léčbě neomezuje denní aktivity a nezkracuje život.

Díky dodávání jodu do soli se v populaci za posledních 50 let výrazně snížil výskyt strumy neboli zvětšené štítné žlázy, naopak narůstá počet osob se sníženou funkcí štítné žlázy. Počet osob se zvýšenou funkcí, především s Graves-Basedowovou chorobou, je v posledních letech přibližně stejný, nádory štítné žlázy jsou v populaci poměrně vzácné.

Hypotyreóza

Hypotyreózou jsou postiženy častěji ženy než muži (v poměru 8 až 10:1). „Důsledkem pomalého rozvoje hypotyreózy je skutečnost, že příznaky unikají pozornosti jak postiženého, tak okolí. Ženy často přičítají obtíže změněné životní situaci (po porodu, při náročné péči o rodinu, při náročném zaměstnání), u starších osob jsou vysvětlovány stárnutím,“ popisuje situaci doc. MUDr. Zdenka Límanová, CSc., z III. interní kliniky VFN a 1. LF UK v Praze.

Mezi příznaky hypotyreózy patří únava, ztráta životního elánu, zapomínání, snížení fyzické výkonnosti, mírná dušnost, někdy mírná bolest svalů, zadržování tekutiny. Pokožka bývá suchá, nehty mají zhoršenou kvalitu podobně jako vlasy, které jsou jemné, ztrácejí barvu a víc padají. Hlas se stává hlubším až chraptivým. Postižení zažívacího traktu se může projevit zácpou. Dochází i k útlumu psychiky. Mladší ženy mívají poruchy menstruačního cyklu, častěji potrácejí.

Hypertyreóza

Při zvýšené funkci štítné žlázy pacient vnímá bušení srdce, vnitřní neklid a podrážděnost. Ačkoliv mu víc chutná jíst, obvykle hubne, může mít i častější řidší stolice. Uvědomuje si sníženou fyzickou výkonnost, více se potí, je dušný, trpí svalovou únavou, s obtížemi např. nastupuje do vlaku, do tramvaje. U části pacientů se přidávají i oční potíže – od zvýšeného slzení a pocitu písku v očích až po poruchy zraku. I zvýšená funkce neboli hypertyreóza je léčitelná, ve většině případů bez dalších následků na zdravotní stav.

Vyšetření štítné žlázy není složité

Lékař posoudí stav štítné žlázy pohmatem, vyšetřením pulzu a krevního tlaku. Potom pošle pacienta na odběr krve a na sonografii.