Test: Věkové IQ

Nápověda k testu: Ucho...
 

Uvařte si dobrou kávu nebo čaj a zkuste si následující test. Je velmi jednoduchý: jsou následující tvrzení pravdivá, anebo ne? Počet kladných odpovědí si zaznamenejte.

1. Všichni lidé se stanou dříve nebo později senilními.

2. Inteligence zákonitě klesá s věkem.

3. Starší lidé nemají zájem o milostné vztahy a o sex.

4. Rodiny své seniory opouštějí.

5. Nejméně čtvrtina seniorů žije v ústavní péči.

6. Senioři mají více autonehod než mladí řidiči.

7. Mezi nejběžnější problémy starší generace patří deprese.

8. Více vápníku potřebují konzumovat jen děti.

9. Muži mají pohodlnější život, a tak se dožívají vyššího věku než ženy.

10. Starší lidé více inklinují k víře.

11. Většina starších lidí patří mezi izolované a osamělé.

12. Osobnost se mění s věkem stejně tak, jako barva vlasů a struktura kůže.

13. S rostoucím věkem musí být člověku hůř a hůř.

14. Důchodci jsou v ČR nejchudší skupinou.

15. U starých lidí existuje nejvyšší riziko sebevraždy.

16. Starší lidé zcela samozřejmě rezignují na společenské aktivity.

17. Nejčastějším smyslovým omezením seniorů jsou problémy se zrakem.

18. Návštěvy příbuzných v penzionech a domovech pro seniory zákonitě zlepšují psychický stav tam ubytovaných.

 

„Každé ano je omyl,“ říká autor testu PhDr. Tomáš Novák. „Například nikoli zrak, ale sluch je nejčastějším smyslovým omezením starých lidí. Další kladné odpovědi představují nejčastěji jakýsi mýtus nebo zjednodušení problému. Platí to, bohužel,“ dodává dr. Novák, „i u posledního bodu testu.“

 

 

 


Životní styl

Zdraví