Život pacientů s diabetem se prodlužuje

prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA – prezident Diabetické Asociace ČR
 

Výsledky studie vývoje v uplynulém desetiletí představil prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA, přednosta Interní kliniky FN Motol a prezident Diabetické asociace ČR.

 

Jak ovlivňují léky úmrtnost?

Mortalita pacientů s diabetem v ČR je zásadní ukazatel účnnosti léků. Život pacientů s diabetem se prodlužuje a to i v kategorii 50-70 let. Minimálně čtvrtina až třetina pacientů s diabetem má stejné riziko smrti či naději na přežití jako všichni ostatní. 

Co je diabetes? Cukrovka (diabetes mellitus) je souhrnný název pro několik různých onemocnění. Všechny tyto choroby se projevují zvýšenou hladinou cukru v krvi (hyperglykémií).

Komplikace při diabetu

Čím dříve jsou pacienti léčeni, tím menší je riziko pozdních komplikací. Těmi bývají infarkt myokardu, mozková příhoda, selhání ledvin, amputace nohou nebo slepota. Pacienti s diabetem bývají hospitalizováni většinou pouze z důvodu komplikací. 

Jak vypadá výsledek léčby

Snižuje se výskyt komplikací, což je významné i ekonomicky. Léčba jednoho pacienta s amputací stojí zhruba třičtvrtě milionu korun ročně. Snižuje se výskyt pacientů ohrožených infarktem. Celkově se snižuje počet komplikací.

Klesá i počet poškození zraku

V důsledku vysoké dlouhotrvající hladiny glykémie dochází k porušení sítnice. Jedinou možností je oprava laserem. Klesá počet těch, kteří tuto léčbu potřebují. 

Více pacientů má přístup k moderním lékům

Zvyšuje se počet pacientů, kterým jsou podávány moderní léky gliptiny. V roce 2012 jich bylo 18 tisíc a v roce 2014 již 25 tisíc. Tato medikace vyjde denně u jednoho pacienta na 50,- Kč. Některé speciální léky jsou ještě dražší. Dražší léčba však znemená snížení počtu komplikací a proto se vyplatí. Postupně se upouští od léčby dřívějšími sulfony.

Kvalitní léčba se vyplácí

Pacienti s diabetem mají třetí nejdelší pracovní neschopnost z důvodu složitých komplikací. V letech 2012 a 2013 bylo vyplaceno na invalidních důchodech z důvodu diabetu zhruba dva a půl miliardy korun. 

 


Životní styl

Hobby