Některé léky snižují „toužení“

 

Poruchy sexuální aktivity u osob s nemocným srdcem mnohem častěji postihují muže. Ateroskleróza a užívání léků snižujících krevní tlak zhoršují schopnost erekce. Některé přípravky na léčbu srdečního selhání navíc snižují i sexuální touhu neboli libido.

Pozor na některé přípravky z reklamy

Někteří pacienti se svou situaci snaží řešit užíváním přípravků k léčbě erektilní dysfunkce. „Tyto přípravky ale mohou v kombinaci s léky proti kornatění tepen vést k nežádoucímu poklesu krevního tlaku, mdlobám až ke ztrátě vědomí,“ varuje prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc., z Interní kardiologické kliniky FN Brno. „Riziko infarktu i náhlé smrti je ale při sexu stejné jako při kterékoliv jiné průměrné zátěži.“

Sex po infarktu není tabu

„Sex není limitací,“ tvrdí i prof. MUDr. Miloš Táborský, DrSc., primář Kardiologického oddělení FN Olomouc.

Prof. MUDr. Miloš Táborský, CSc.

„Ovšem v průběhu prvních 4 až 6 týdnů doporučujeme pacientům zejména nekoitální sexuální aktivity. Je to velmi individuální záležitost. Někteří pacienti se sexu bojí a je třeba s nimi aktivně mluvit, že sex po infarktu není tabu. Naopak patří ke kvalitnímu životu, který by měl být i po infarktu zachován. Část mužů může mít erektilní dysfunkci způsobenou léčbou betablokátory, ale i zde lze nalézt individuální řešení. (Můžete vyzkoušet i afrodiziaka.) Je důležité upozornit muže, aby po IM spontánně bez konzultace s lékařem neužívali žádný z preparátů na řešení erektilní dysfunkce.“

Nepodceňujte léčbu

Sexuální aktivitu není nutné kardiakům zakazovat, je však nutné, aby si byli vědomi možných rizik a nepodceňovali léčbu srdečních onemocnění jako prevenci vzniku závažných komplikací, které mohou mít dopad nejen na jejich zdraví ale i na psychiku a sexuální život.

 

Jak odhalit nemoc včas?

Mezi klíčové faktory patří včasné odhalení nemoci a nepodceňování příznaků. Patří mezi ně například nepravidelné bušení srdce, zrychlený tep, snížená výkonnost při zátěži, nadměrné pocení, zadýchávání a častá únava. Tyto symptomy mohou poukazovat na nejčastější poruchu srdečního rytmu - fibrilaci síní. Bohužel ale platí i to, že některá onemocnění srdce se neprojevují prakticky žádnými příznaky, anebo jen takovými, které jejich majitel nepokládá za důležité.