Jak souvisí Stochov se Svatovítským chrámem

 

Ve Stochově za kostelem svatého Václava stojí prastarý pokroucený dub, jehož kořeny prý prorostly celé návrší. Jeho stáří odborníci odhadují až na 1000 let.

Pověst říká, že ho zasadila svatá Ludmila v roce 903, když se jí narodil vnuk, pozdější kníže Václav.

Tomuto stromu je možná 1000 let; před ním je socha svatého Václava

Říká se také, že Ludmila ještě vyznávala pohanské zvyky; k nim u Slovanů patřila i úcta ke stromům, která přežila až do dnešních dnů. Odrazem starých tradic je i sázení lip. A k nim nepochybně patří, i názor že každý muž má postavit dům, zasadit strom…

Svatý Václav

Kronikář Václav Hájek z Libočan o tom píše: Léta devítistého osmého. Kněžna Drahomíra urodila manželu svému Vratislavovi syna, jemuž dáno jméno Vácslav, tj. „větší sláva“.

Zavraždění sv. Václava jeho bratrem Boleslavem

Zajímavosti ze Stochova

Stochov patří k západní části kladenského okresu. Dominantou města je původně gotický kostel svatého Václava pocházející ze 14. století, v 18. a 19. století dostal barokní podobu. V severní části Stochova stojí empírová kaple pocházející z první poloviny 19. století a nedaleko ní barokní socha svatého Jana Nepomuckého. V Hájkově Kronice české je sice popsán stochovský hrad jako sídlo již v roce 870, ale po něm už není ani památky. Skutečná zmínka o Stochově je v kronikách zaznamenaná až z roku 1316. Roku 1591 koupil stochovské panství Jaroslav Bořita z Martinic a tomuto rodu patřilo až do roku 1848. V roce 1967 byla obec povýšena na město.

Jak vznikl chrám sv. Víta

Roku 920, v pouhých 17 letech, se Václav rozhodl vybudovat dřevěný románský kostelík zasvěcený svatému Vítu. Dřevěný byl i kostel ve Staré Boleslavi, železné byly jen chrámové dveře a kruh, za který se umírající Václav držel. Ten byl přemístěn do Prahy a je dosud ve Svatováclavské kapli. Ta je postavena právě na místě dřívějšího románského kostelíka a jsou v ní uloženy Václavovy ostatky. Když Karel IV. projektoval Svatovítský chrám, rozhodl se, že celou kapli sv. Václava pojme do půdorysu našeho nejslavnějšího chrámu.

Kdy to bude? Až bude v Čechách nejhůř, praví pověst, zjeví se na Karlově mostě svatý Václav s družinou blanických rytířů. Jeho kůň vyrýpne kopytem skrytý kouzelný Bruncvíkův meč, který je ukryt v pilíři. Tím mečem Václav useká všem nepřátelům hlavy a už zavládne trvalý mír…