IKEM provedl tisícerou transplantaci srdce

Pacient číslo 1000 František Mach s prof. Janem Pirkem, přednostou Kardiocentra IKEM
 

Jubilejní transplantaci srdce provedli v Institutu klinické a experimentální medicíny v červnu 2015 a to po jedna třiceti letech od zahájení programu.

Pacient č. 1000

Pacientem číslo 1000 se stal šestapadesátiletý František Mach ze středních Čech.  „Na ty poslední měsíce před transplantací nevzpomínám rád, člověk cítí, jak z něj postupně odchází život a to je děsivé. Moje srdce téměř nefungovalo. Když mi zavolali, že pro mě mají nové srdce, byl jsem neskutečně šťastný. Teď, tři měsíce po zákroku, se cítím mnohem lépe, postupně se vracím k běžnému životu a těším se co mi život ještě přinese,“ popsal František Mach.

 

Institut klinické a experimentální medicíny (IKEM) se specializuje na léčbu kardiovaskulárních chorob, transplantaci orgánů, diabetologii a léčbu poruch metabolismu. Byl založen v roce 1971 ze šesti výzkumných ústavů v areálu Thomayerovy nemocnice.

Přátelské setkání

Všichni pacienti IKEMu po transplantaci srdce byli pozváni na přátelské setkání. Světový den srdce 29. září tak společně oslavilo rekordních více než 250 pacientů. Mohli se setkat i se svým operatérem a dozvědět se aktuální informace od předních odborníků.

Přes tři desetiletí zachraňování

Program transplantace srdce v IKEM zahájil dvacetičlenný tým lidí 31. 1. 1984. Celkem v IKEM dostalo nový srdeční sval celkem 827 mužů a 173 žen. "Pokrok dokládají i statistická data - v prvních letech programu jsme totiž prováděli průměrně 10-12 transplantací ročně, teď jsou čísla 4-5 krát vyšší. Loni se IKEM podílel svými 49 transplantacemi na téměř dvou třetinách těchto zákroků v Česku,“ vysvětlil prof. MUDr. Pavel Firt, DrSc.

Delší život s novým srdcem

Prvním pacientem byl Josef Divina kterému transplantace z 31. ledna 1984 prodloužila život o 13 let. Jeden rok po transplantaci srdce přežívá více než 80 % příjemců, pět let 70 % a 55 % přežívá více než 10 let s tím, že v posledních letech jsou výsledky ještě příznivější. „Od roku 1984, kdy úspěšný program transplantací srdce v IKEM odstartoval, jsme provedli až do dnešního dne už 1017 transplantací. Většina z pacientů žije úplně normální život,“ doplnil přednosta Kardiocetnra IKEM prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc.

Nejdéle žijící pacient Rudolf Sekava

Pátý nejstarší operovaný

 Devětasedmdesátiletý Rudolf Sekava byl operován v roce 1984 jako třetí pacient a je pátým nejdéle žijícím člověkem po tomto zákroku na světě. „Nové srdce mám již více než 30 let. Díky němu jsem mohl vychovat své děti, vidět vyrůstat vnoučata a věnovat se do nedávna také své práci středoškolského profesora. Beru to jako dar,“ řekl Rudolf Sekava.

Čekání na nové srdce

Současná čekací doba na nové srdce přibližně rok. Musí shodovat krevní skupina dárce a přibližně i tělesná váha. „Na čekací listině k transplantaci je aktuálně zapsáno 60 pacientů - z toho 46 mužů a 14 žen. Transplantaci potřebují nejčastěji lidé s ischemickou chorobou srdeční a dilatační kardiomyopatií. Většinou se to týká mužů okolo 50 let,” vysvětlil doc. MUDr. Ivan Málek, CSc. z Oddělení srdečního selhání Kliniky kardiologie IKEM.

Za každou operací je mnoho práce

„Za každým jedním orgánem jsou hodiny příprav, přibližně 300 telefonních hovorů mezi nemocnicemi, lékaři, koordinátory a dalšími lidmi, kteří se na odběru, převozu nebo samotné transplantaci podílejí. V současné době je jednou z překážek indikací dárce nedostatek personálu ve službě,“ doplnil ředitel Institutu klinické a experimentální medicíny MUDr. Aleš Herman, Ph.D.