Test pro muže: Jste macho, nebo ne?

Nebojte se následujícího testu, třeba se o sobě něco dozvíte
 

Každý správný chlap je trochu macho – prostě frajer, kterého většinou ženy obdivují. V následujícím testu nejde jen o „chlapáctví“, ale i o mužskou autoritu a toleranci k okolí. Jak jste na tom vy? 

Na každou z otázek testu PhDr. Tomáše Nováka odpovězte ano, nebo ne, a zaznamenejte si odpověď.

 1. Osobou, která finančně zabezpečuje rodinu, by měl být vždy muž.
 2. Pro mužovo sebehodnocení je důležité, jak úspěšnou má kariéru.
 3. Sportování je projevem mužnosti.
 4. Není hanba, když muž pracuje v tzv. ženských profesích, jako je třeba potravinářství.
 5. Muž by měl být dobré vystupování a výchovu.
 6. Muži by měli mít autoritu v práci i doma.
 7. Když se muž projeví agresivně, je to normální.
 8. Pokud muž nahlas hovoří o svých pocitech, riskuje výsměch.
 9. I když má muž rodinu, měl by jeho volný čas patřit zájmům a koníčkům.
 10. Muž nemusí být fyzicky silný.
 11. Upřímnost a pravdomluvnost by měla patřit mezi zásadní mužské vlastnosti.
 12. Důležitá rozhodnutí v rodině by měl dělat muž.
 13. Správný muž nepotřebuje podporu od přátel a známých.
 14. Když muž za určitých okolností svou ženu uhodí, je to pochopitelné.
 15. Ženské domácí práce (vaření, praní, žehlení) by měli dělat i muži.
 16. Každý muž by měl mít schopnost dělat kompromisy.
 17. Muž by si nikdy neměl přiznat svou chybu, protože tím ztrácí úctu druhých.
 18. Opravdový muž nechodí k lékaři s každým zraněním a s každou chorobou.
 19. Politika a věci veřejné by měly být výhradně mužskými záležitostmi.
 20. U chlapců by měla být již od dětství podporována schopnost samostatně rozhodovat.
 21. Správný muž se umí pořádně navztekat.
 22. Otcovská péče a starost o dítě je stejně důležitá jako mateřská.
 23. Muž by měl svým chováním vzbuzovat respekt.
 24. Jde-li muž na mateřskou dovolenou, je to normální.
 25. Muži by se neměli objímat, to dělají homosexuálové a ženy.
 26. Své citové problémy by si muž měl řešit sám, bez pomoci druhých.
 27. Muž by vždy měl ochránit svou ženu.
 28. Muž by měl být už od dětství veden k toleranci.
 29. V rodině by měl muž rozhodně vydělávat víc, než žena.
 30. Muž by měl umět dát najevo své pocity navenek, třeba si i zaplakat.

Na to, zda jste nebo nejste macho, vám řeknou kladné odpovědi na otázky 1 až 3, 6 až 9, 12 až 14, 17 až 21, 25 až 27, 29. Pokud jste na některou z těchto otázek odpověděli ano maximálně dvakrát, jsou u vás prvky machismu zanedbatelné. Pokud jste nasbírali 3 až 10 kladných odpovědí, máte hodně tradiční a souhlasný postoj k názoru, že muž je pán tvorstva, pokud jste si přiznali 11 a víc souhlasných bodů, je u vás machismus hodně rozvinutý. (Ostatní vaše odpovědi spíš říkají, zda jste nebo nejste tolerantní, upřímný nebo agresivní…)

 


Zdraví

Hobby